Jak odzyskać utracone zakładki

(Przekierowano z Znikanie zakładek)

Jeśli twoje zakładki nagle zniknęły, nie martw się - ich odzyskanie powinno być możliwe. Poniższe informacje pozwolą ci przywrócić zakładki, jeżeli nieoczekiwanie zniknęły.

 • Jeśli możesz dodawać, usuwać i edytować zakładki, ale wprowadzane przez ciebie zmiany nie są zapamiętywane po ponownym uruchomienia Firefoksa, zapoznaj się z artykułem Zakładki się nie zapisują.

Zniknął pasek zakładek

Jeżeli korzystasz z paska zakładek, by mieć szybki dostęp do wybranych zakładek i nagle zniknął on z Firefoksa, być może przypadkowo wyłączona została opcja wyświetlania paska zakładek. Aby włączyć ją ponownie:

 • Prawym przyciskiem myszy kliknij pustą przestrzeń paska nawigacji i zaznacz Pasek zakładek w menu kontekstowym.
 • Na pasku menu wybierz Widok, następnie Paski narzędzi i zaznacz Pasek zakładek.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Pasek zakładek.

Zniknęły zakładki

Aby odzyskać zakładki, które wcześniej były w menu Zakładki lub w pasku zakładek, ale zniknęły, przeczytaj Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie zakładek.

Zniknęły zakładki Google

Aby uzyskać dostęp do zakładek zapisanych w usłudze Google Bookmarks, przejdź do www.google.com/bookmarks i zaloguj się. Możesz stamtąd wyeksportować swoje zakładki Google i zaimportować je do Firefoksa. Więcej informacji znajdziesz na stronie Pasek narzędzi Google nie jest zgodny z Firefoksem.

Po zainstalowaniu dodatku nie widać zakładek

Jeśli po ponownym uruchomieniu Firefoksa kończącym instalację dodatku zakładki nie są widoczne, być może Firefox nie został prawidłowo zamknięty przed ponownym uruchomieniem. Aby odzyskać zakładki, wyłącz i uruchom ponownie swój komputer.

Nie można odnaleźć zakładek po ich zaimportowaniu

Jeśli nowe zakładki zostały zaimportowane z innej przeglądarki, znajdują się one w menu Zakładki w specjalnym folderze. Aby odnaleźć zaimportowane zakładki:

 1. Naciśnij przycisk 57 library icon , potem Zakładki. Następnie kliknij Wyświetl wszystkie zakładki na dole menu. Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

 • Zależnie od przeglądarki, z której zostały importowane, zakładki znajdują się w folderze o specjalnej nazwie.
  • Internet Explorer – nazwa folderu to Z programu Internet Explorer.
  • Opera – nazwa folderu to Z programu Opera.
  • Zakładki importowane z innych przeglądarek znajdują się w folderach nazwanych w podobny sposób.
 • Jeśli plik importowanych zakładek zawiera hierarchię folderów z zakładkami, ta struktura zostanie zachowana wewnątrz ich folderu w Firefoksie.

Jeśli chcesz, możesz również przenieść swoje importowane zakładki do innych folderów. Więcej informacji znajdziesz na stronie Zakładki.

Jedynie domyślny zestaw zakładek jest wyświetlany w folderze Zakładki

Zakładki są skojarzone z używanym profilem. Większość użytkowników Firefoksa używa profilu domyślnego. W niektórych sytuacjach możesz utworzyć nowy profil. Nowy profil zawiera tylko domyślny zestaw zakładek i po uruchomieniu Firefoksa z tym profilem możesz odnieść wrażenie, że twoje zakładki zniknęły. Wykonanie poniżej opisanych czynności umożliwi sprawdzenie, czy został utworzony nowy profil i odzyskanie zakładek z poprzedniego profilu.

Sprawdzenie, czy Firefox utworzył nowy profil

 1. Przejdź do folderu profili Firefoksa.
  • Aby dowiedzieć się, gdzie są umieszczone profile Firefoksa, zapoznaj się ze stroną Profile.
 2. Jeśli w folderze profili znajduje się tylko jeden folder, możesz zakończyć sprawdzanie.
  Informacja: Każdy folder profilu nosi nazwę tworzoną według schematu:
  xxxxxxxx.<nazwa_profilu>,
  gdzie xxxxxxxx to losowy ciąg 8 znaków, a <nazwa_profilu> to nazwa profilu. Przykładowo, folder zawierający domyślny profil nosi nazwę xxxxxxxx.default.
 3. Jeśli w tej lokalizacji widzisz wiele folderów profili, oznacza to, że Firefox korzysta z wielu profili. Jeśli masz więcej niż jeden folder profilu, to jest prawdopodobne, że Firefox utworzył nowy profil. W takim przypadku musisz wskazać Firefoksowi, by użył profilu zawierającego twoje zapisane zakładki, otwierając menedżera profili i wybierając prawidłowy profil. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Zarządzanie profilami.Opracowano na podstawie danych z Lost bookmarks (mozillaZine KB)

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.