Pasek zakładek

Pasek zakładek Firefoksa umożliwia szybki dostęp do często używanych zakładek. W tym artykule opisano, jak używać tego paska.

bookbar1

Więcej informacji na temat zakładek znajdziesz w artykule Zakładki.


Wyświetlanie lub ukrywanie paska zakładek

Pasek zakładek jest wyświetlany domyślnie. Aby wyłączyć lub włączyć jego wyświetlanie:

  • Na pasku menu kliknij menu Widok, wybierz Paski narzędzi i zaznacz Pasek zakładek.


Dodawanie zakładek do paska

  1. Przejdź na stronę, której zakładkę chcesz dodać do paska zakładek.
  2. W pasku adresu przeciągnij ikonę witryny na pasek zakładek.

    bookbar2

Zmiana położenia zakładek na pasku

Aby zmienić położenie elementu na pasku zakładek:

  • Kliknij zakładkę lub folder, który chcesz przenieść i przeciągnij na miejsce, w którym chcesz go umieścić.
  • (Zakładka) Kliknij zakładkę, którą chcesz przenieść i przeciągnij na miejsce, w którym chcesz ją umieścić.
  • (Folder zakładek) Wciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, kliknij folder, który chcesz przenieść i przeciągnij na miejsce, w którym chcesz go umieścić.


bookbar3

Dodawanie innych elementów do paska zakładek

Na pasku zakładek można również umieszczać inne elementy niż zakładki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Jak dostosować pasek narzędzi.


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/172YwXE

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: teo951. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.