Zakładki się nie zapisują

Jeśli zapisane wcześniej zakładki zniknęły, zapoznaj się z artykułem Znikanie zakładek.


Nie można dodać nowych zakładek lub dokonać innych zmian

Jeśli nie jesteś w stanie dodać nowych zakładek lub jeśli dokonane przez ciebie zmiany w pasku narzędzi nie są zapisane po ponownym uruchomieniu Firefoksa – zobacz artykuł Firefox nie zapamiętuje ustawień paska narzędzi.

Jeśli nie możesz dodać nowych zakładek lub dokonać innych zmian w zakładkach i masz zainstalowane rozszerzenie związane z zakładkami, np. do synchronizowania zakładek lub usuwania ich duplikatów, wykonaj instrukcje zawarte w artykule Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami, by określić czy to rozszerzenie powoduje problem.

Przed przystąpieniem do sugerowanych poniżej działań zalecane jest wyłączenie, jak wyjaśniono to tutaj, wszelkich rozszerzeń związanych z zakładkami.

Zmiany są tracone przy każdym ponownym uruchomieniu Firefoksa

Jeśli możesz dodawać, usuwać, zmieniać położenie lub dokonywać innych zmian w zakładkach, lecz zmiany te nie są zapisane po ponownym uruchamieniu Firefoksa, spróbuj poniższych rozwiązań.

Ustawienia dotyczące zakładek

Jeżeli po ponownym uruchomieniu Firefoksa 3 zmiany w zakładkach nie są zapisane, przywróć domyślne wartości ustawień browser.places:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!.  Fx3aboutconfig_pl

 2. W polu Filtr wprowadź: browser.places
 3. Każde ustawienie, które w nazwie zawiera browser.places i ma status użytkownika, kliknij prawym przyciskiem myszykliknij przytrzymując wciśnięty klawisz control i wybierz Resetuj.

Plik bazy danych zakładek i historii

Zakładki i historia przeglądania są przechowywane w bazie danych znajdującej się w twoim folderze profilu Firefoksa w pliku places.sqlite. Jeśli występuje problem z tym plikiem, zmiany w zakładkach mogą zostać utracone przy każdym ponownym uruchomieniu Firefoksa. Możesz spróbować to naprawić poprzez wymuszenie na Firefoksie przebudowy tej bazy danych:

 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Zakończ.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program Firefox.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

 3. Usuń z folderu twojego profilu plik places.sqlite oraz, jeśli istnieje, plik places.sqlite-journal.
 4. (Opcjonalne) Jeśli to konieczne, usuń także plik localstore.rdf. Spowoduje to zresetowanie wszystkich dokonanych zmian w pasku narzędzi.

Firefox utworzy nowy plik places.sqlite i automatycznie zaimportuje najświeższą kopię zapasową zakładek.

Uwaga: Być może trzeba będzie także zresetować ustawienie browser.places do domyślnych ustawień – patrz powyżej.

Plik z zakładkami jest chroniony przed zapisem

Jeśli zmiany dokonane w zakładkach nie pojawiają się po ponownym uruchomieniu Firefoksa, problem może tkwić w tym, że plik z zakładkami jest chroniony przed zapisem. Tak chroniony plik nie może zostać zmieniony, co uniemożliwia zapisanie modyfikacji w zakładkach.

Aby umożliwić zapis do pliku z zakładkami:

 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Zakończ.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program Firefox.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik places.sqlite i wybierz Właściwości. Zostanie otworzone okno właściwości.
 4. W oknie właściwości wybierz kartę Ogólne. Sprawdź, czy pole Tylko do odczytu jest odznaczone.

  Właściwości places.sqlite

Aby umożliwić zapis do pliku z zakładkami:

 1. Otwórz folder profilu:

  Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu PomocNa pasku menu, kliknij menu PomocNa górze okna Firefoksa, kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

  W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
  Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i wybierz Zakończ.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.Na pasku menu kliknij menu Firefox i wybierz Zakończ program Firefox.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Plik i wybierz Zakończ.

  Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .

 3. Wybierz plik places.sqlite.
 4. Z systemowego paska menu wybierz Plik i następnie Informacje. Zostanie otworzone okno z informacjami dotyczącymi pliku places.sqlite.
 5. Po otwarciu okna upewnij się, że pole Zablokowany jest odznaczone.
Opracowano na podstawie informacji z Bookmarks not saved (mozillaZine KB)

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: teo951, Ravicious. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.