Jak odzyskać utracone zakładki

Jeśli twoje zakładki nagle zniknęły, nie martw się - ich odzyskanie powinno być możliwe. Poniższe informacje pozwolą ci przywrócić zakładki, jeżeli nieoczekiwanie zniknęły.

 • Jeśli możesz dodawać, usuwać i edytować zakładki, ale wprowadzane przez ciebie zmiany nie są zapamiętywane po ponownym uruchomienia programu Firefox, zapoznaj się ze stroną Zakładki się nie zapisują.

Zniknął pasek zakładek

Jeżeli korzystasz z paska zakładek, by mieć szybki dostęp do wybranych zakładek i nagle zniknął on z programu Firefox, być może przypadkowo wyłączona została opcja wyświetlania paska zakładek. Aby włączyć ją ponownie:

 • Prawym przyciskiem myszy kliknij pustą przestrzeń paska nawigacji i zaznacz Pasek zakładek w menu kontekstowym.
 • Na pasku menu wybierz Widok, następnie Paski narzędzi i zaznacz Pasek zakładek.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Pasek zakładek.

Nie można odnaleźć wszystkich zakładek i folderów

Wykonaj następujące kroki, aby do paska narzędzi dodać przycisk menu Zakładki, który pokazuje wszystkie zakładki i foldery:

 1. Kliknij przycisk Biblioteka 57 library icon na pasku narzędzi, a następnie kliknij Zakładki.
 2. Kliknij Narzędzia zakładek.
 3. Kliknij Dodaj menu Zakładki do paska narzędzi.

Przycisk menu Zakładki Bookmark Menu icon (star on tray) pojawi się na pasku narzędzi obok przycisku Biblioteka.

Zniknęły zakładki

Aby odzyskać zakładki, które wcześniej były w menu Zakładki lub w pasku zakładek, ale zniknęły, przeczytaj Tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie zakładek.

Na pulpicie pojawił się folder "Stare dane programu Firefox"

W niektórych przypadkach Firefox tworzy na pulpicie folder "Stare dane programu Firefox". Ten folder zawiera kompletną kopię zapasową twojego profilu i może być wykorzystany do odzyskania zakładek i innych utraconych danych. Jeżeli masz ten folder na pulpicie, zapoznaj się ze stroną Odzyskiwanie ważnych danych ze starego profilu.

Po zainstalowaniu dodatku nie widać zakładek

Jeśli po ponownym uruchomieniu Firefoksa kończącym instalację dodatku zakładki nie są widoczne, być może Firefox nie został prawidłowo zamknięty przed ponownym uruchomieniem. Aby odzyskać zakładki, wyłącz i uruchom ponownie swój komputer.

Nie można odnaleźć zakładek po ich zaimportowaniu

Jeśli nowe zakładki zostały zaimportowane z innej przeglądarki, znajdują się one w menu Zakładki w specjalnym folderze. Aby odnaleźć zaimportowane zakładki:

 1. Naciśnij przycisk Biblioteki 57 library icon , potem Zakładki. Następnie kliknij Wyświetl wszystkie zakładki na dole menu. Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

 • Zależnie od przeglądarki, z której zostały importowane, zakładki znajdują się w folderze o specjalnej nazwie.
  • Internet Explorer – nazwa folderu to Z programu Internet Explorer.
  • Opera – nazwa folderu to Z programu Opera.
  • Zakładki importowane z innych przeglądarek znajdują się w folderach nazwanych w podobny sposób.
 • Jeśli plik importowanych zakładek zawiera hierarchię folderów z zakładkami, ta struktura zostanie zachowana wewnątrz ich folderu w Firefoksie.

Jeśli chcesz, możesz również przenieść swoje importowane zakładki do innych folderów. Więcej informacji znajdziesz na stronie Zakładki.

Jedynie domyślny zestaw zakładek jest wyświetlany w folderze Zakładki

Zakładki są skojarzone z używanym profilem. Większość użytkowników przeglądarki Firefox używa jedynie profilu domyślnego. Jednak w niektórych sytuacjach użytkownik lub sam Firefox tworzy nowy profil. Nowy profil zawiera tylko domyślny zestaw zakładek i po uruchomieniu programu Firefox z tym profilem możesz odnieść wrażenie, że twoje zakładki zniknęły. Wykonanie poniżej opisanych czynności umożliwi sprawdzenie, czy został utworzony nowy profil i odzyskanie zakładek z poprzedniego profilu.

Sprawdzenie, czy Firefox utworzył nowy profil

Możesz otworzyć menedżer profili aby sprawdzić, czy istnieją inne profile, które mogą zawierać twoje utracone zakładki: Wpisz about:profiles w pasku adresu programu Firefox i naciśnij klawisz EnterReturn. Otworzy się strona O profilach.
Fx52aboutprofiles-Win about:profiles macOS Fx52_about-profiles-linux
Ta strona może wyświetlić jeden lub kilka profili użytkownika. Profil, który jest aktualnie uruchomiony, zawiera następującą informację:
Profil jest obecnie używany i nie może zostać usunięty.

Jeżeli na tej stronie jest wymieniony inny profil, może on zawierać utracone zakładki. Możesz kliknąć przycisk Uruchom nowe okno przeglądarki z tym profilem aby otworzyć nowe okno programu Firefox wykorzystujące ten profil. Jeżeli zawiera on twoje zakładki, możesz ustawić ten profil jako domyślny. Możesz kliknąć przycisk Uruchom nowe okno przeglądarki z tym profilem aby otworzyć nowe okno programu Firefox wykorzystujące ten profil. Jeżeli zawiera on twoje zakładki, możesz ustawić ten profil jako domyślny. Kliknij przycisk Ustaw jako domyślny przy tym profilu, a Firefox użyje go automatycznie przy następnym uruchomieniu.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support