Znikanie zakładek

W czasie użytkowania Firefoksa możesz spotkać się z sytuacją, że twoje zakładki nagle zniknęły. W większości przypadków zakładki nie zostały usunięte. W tym artykule omówione zostały najczęściej występujące przyczyny takiej sytuacji, a także sposoby odzyskania zakładek.

Brakuje paska zakładek

Jeżeli korzystasz z paska zakładek, by mieć szybki dostęp do wybranych zakładek i nagle zniknął on z Firefoksa, być może przypadkowo wyłączona została opcja wyświetlania paska zakładek. Aby włączyć ją ponownie:

 • Prawym przyciskiem myszy kliknij pustą przestrzeń paska kart i zaznacz Pasek zakładek w menu kontekstowym.
 • Na pasku menu wybierz Widok, następnie Paski narzędzi i zaznacz Pasek zakładek.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Pasek zakładek.

Zniknęły zakładki Google

Aby uzyskać dostęp do serwisu Google Bookmarks, przejdź do www.google.com/bookmarks. Możesz stamtąd wyeksportować swoje zakładki Google i zaimportować je do Firefoksa. Więcej informacji znajdziesz w artykule Pasek narzędzi Google nie jest zgodny z Firefoksem.

Po zainstalowaniu dodatku nie widać zakładek

Jeśli po ponownym uruchomieniu Firefoksa kończącym instalację dodatku zakładki nie są widoczne, być może Firefox nie został prawidłowo zamknięty przed ponownym uruchomieniem. Aby odzyskać zakładki, wyłącz i uruchom ponownie.

Nie można odnaleźć zakładek po ich zaimportowaniu

Jeśli nowe zakładki zostały zaimportowane z innej przeglądarki, znajdują się one w menu Zakładki w specjalnym folderze. Aby odnaleźć zaimportowane zakładki:

 1. Naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi nawigacyjnych przycisk zakładek Bookmarks button win 2 .Na pasku menu kliknij menu Zakładki i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Zakładki i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

  Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

 • Zależnie od przeglądarki, z której zostały importowane, zakładki znajdują się w folderze o specjalnej nazwie.
  • Internet Explorer – nazwa folderu to Z programu Internet Explorer.
  • Opera – nazwa folderu to Z programu Opera.
  • Zakładki importowane z innych przeglądarek znajdują się w folderach nazwanych w podobny sposób.
 • Jeśli plik importowanych zakładek zawiera hierarchię folderów z zakładkami, ta struktura zostanie zachowana wewnątrz ich folderu w Firefoksie.

Jeśli chcesz, możesz również przenieść swoje importowane zakładki do innych folderów. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zakładki.

Domyślny zestaw zakładek jest wyświetlany w folderze Zakładki

Zakładki są skojarzone z używanym profilem. Większość użytkowników Firefoksa używa profilu domyślnego. Firefox może w niektórych sytuacjach utworzyć nowy profil. Nowy profil zawiera tylko domyślny zestaw zakładek i po uruchomieniu Firefoksa z tym profilem możesz odnieść wrażenie, że twoje zakładki zniknęły. Wykonanie poniżej opisanych czynności umożliwi sprawdzenie, czy został utworzony nowy profil i odzyskanie zakładek z poprzedniego profilu.

Sprawdzenie, czy Firefox utworzył nowy profil

 1. Przejdź do folderu profili Firefoksa.
  • Aby dowiedzieć się, gdzie są umieszczone profile Firefoksa, zapoznaj się z artykułem Profile.
 2. Jeśli w folderze profili znajduje się tylko jeden folder, możesz zakończyć sprawdzanie.
  Informacja: Każdy folder profilu nosi nazwę tworzoną według schematu:
  xxxxxxxx.<nazwa_profilu>,
  gdzie xxxxxxxx to losowy ciąg 8 znaków, a <nazwa_profilu> to nazwa profilu. Przykładowo, folder zawierający domyślny profil nosi nazwę xxxxxxxx.default.
 3. Jeśli w tej lokalizacji widzisz wiele folderów profili, oznacza to, że Firefox korzysta z wielu profili. Jeśli masz więcej niż jeden folder profilu, to jest prawdopodobne, że Firefox utworzył nowy profil. W takim przypadku musisz wskazać Firefoksowi, by użył profilu zawierającego twoje zapisane zakładki, otwierając menedżera profili i wybierając odpowiedni profil. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Zarządzanie profilami.Opracowano na podstawie danych z Lost bookmarks (mozillaZine KB)

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.