Znikanie zakładek

W czasie użytkowania Firefoksa możesz spotkać się z sytuacją, że zakładki nagle zniknęły. W większości przypadków zakładki nie zostały stracone. W tym artykule omówiono najczęściej występujące przypadki takiej sytuacji i sposoby odzyskania zakładek.

 • Jeśli możesz dodawać, usuwać i edytować zakładki, ale zmiany nie są zapamiętywane, zapoznaj się z artykułem Zakładki się nie zapisują.

Aby odzyskać zakładki wcześniej zapisane, a teraz zagubione, spróbuj opisanych poniżej rozwiązań.


Brakuje paska menu

Pasek menu znajdujący się na samej górze okna Firefoksamenu zawiera element Zakładki wraz z innymi elementami menu, takimi jak Plik, Edycja, Widok, Narzędzia itp. Czasami pasek menu może zniknąć.

Jeśli nie widzisz paska menu w Firefoksie 3.6:

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz Alt. Pasek menu pojawi się tymczasowo.
 2. Na pasku menu kliknij Widok, przejdź do Paski narzędzi i zaznacz Pasek menu.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Nie widać paska menu.

Zakładki zniknęły po aktualizacji Firefoksa

Problematyczne rozszerzenie

Stara wersja rozszerzenia Torbutton po aktualizacji Firefoksa do wersji 3.6 powoduje znikanie zakładek. Jeśli rozszerzenie Torbutton jest zainstalowane, należy zaktualizować je do najnowszej wersji.

By zobaczyć, czy rozszerzenie Torbutton jest zainstalowane i czy jest to najnowsza wersja:

 1. Na górze okna FirefoksaNa pasku menu kliknij menu Narzędzia i wybierz Dodatki. Zostanie wyświetlone okno dodatków.
 2. W oknie dodatków wybierz panel Rozszerzenia.
 3. W spisie rozszerzeń znajdź Torbutton. Jeśli go nie widzisz, oznacza, to że Torbutton nie jest zainstalowany.
 4. Wybierz rozszerzenie Torbutton – jeśli istnieje.
 5. Naciśnij przycisk Znajdź aktualizacje. Gdy nowsza wersja rozszerzenia zostanie znaleziona, w oknie dodatków zostanie otworzony panel Aktualizacje.
 6. Naciśnij przycisk Zainstaluj aktualizacje. Nowa wersja rozszerzenia zostanie pobrana.
 7. Gdy pojawi się monit, naciśnij przycisk Uruchom ponownie program Firefox, by dokończyć aktualizację rozszerzenia.

Po ponownym uruchomieniu Firefoksa, powinna być możliwość odtworzenia zakładek. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Odtwarzanie kopii zapasowej zakładek.


Firefox gubi niektóre zakładki po aktualizacji z wersji 3.0

W rzadkich przypadkach, po aktualizacji z Firefoksa 3.0 do Firefoksa 3.5 lub 3.6, może brakować niektórych zakładek ze starej wersji. Zdarza się to z powodu deformacji pliku bazy danych. Jeśli problem ten został odkryty w ciągu pięciu dni od przeprowadzenia aktualizacji Firefoksa, możesz odtworzyć swoje zakładki z pliku kopii zapasowej zakładek. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Odtwarzanie kopii zapasowej zakładek.

Firefox gubi niektóre zakładki po aktualizacji z wersji 1 lub 2

Zapoznaj się z artykułem Firefox 3 upgrade switches bookmarks and other settings to older version.

Firefox gubi niektóre zakładki po aktualizacji z wersji 1 lub 2

Zapoznaj się z artykułem Firefox 3 upgrade switches bookmarks and other settings to older version.

Zniknęły zakładki i przyciski paska narzędzi nie działają

Zapoznaj się z artykułem Zakładki i przyciski paska narzędzi nie działają po aktualizacji. Jeśli używasz program Norton 360, wykonaj instrukcje opisane w Configure Norton 360 to work with Firefox.

Nie można odnaleźć zakładek po ich zaimportowaniu

Jeśli zakładki zostały zaimportowane z innej przeglądarki, znajdują się one w menu Zakładki w konkretnym folderze. Aby odnaleźć zaimportowane zakładki:

 1. Z menu znajdującego się na górze okna Firefoksapaska menu wybierz Zakładki. Zostanie wyświetlona lista zakładek.
 2. Zależnie od przeglądarki, z której zostały importowane, zakładki znajdują się w folderze o specjalnej nazwie.
  • Internet Explorer – nazwa folderu to Z programu Internet Explorer.
  • Opera – nazwa folderu to Z programu Opera.
  • Zakładki importowane z innych przeglądarek znajdują się w folderach nazwanych w podobny sposób.
 1. Jeśli plik importowanych zakładek był przechowywany w hierarchii folderów, struktura zostanie zachowana wewnątrz ich folderu w Firefoksie.
 2. Jeśli chcesz, możesz przenieść swoje importowane zakładki do innych folderów. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zakładki.

Po zainstalowaniu dodatku nie widać zakładek w menu zakładek lub na pasku zakładek

Jeśli po ponownym uruchomieniu Firefoksa kończącym instalację dodatku nie widać zakładek, być może Firefox nie został prawidłowo zamknięty przed ponownym uruchomieniem.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pasku zadań systemu operacyjnego i wybierz Menedżer zadań, by otworzyć menedżera zadań.
 2. Wybierz kartę Procesy.
 3. Znajdź na liście uruchomionych procesów firefox.exe i go zaznacz.
 4. Naciśnij przycisk Zakończ proces.
 5. Uruchom Firefoksa. Zakładki powinny być wyświetlane.

Domyślny zestaw zakładek jest wyświetlany w folderze Zakładki

Zakładki są skojarzone z używanym profilem. Większość użytkowników Firefoksa używa profilu domyślnego. Mogą wystąpić sytuacje, gdy Firefox utworzy nowy profil. Nowy profil zawiera tylko domyślny zestaw zakładek i po uruchomieniu Firefoksa z tym profilem możesz odnieść wrażenie, że Twoje zakładki zniknęły. Wykonanie poniżej opisanych czynności umożliwi sprawdzenie, czy został utworzony nowy profil i odzyskanie zakładek z poprzedniego profilu.

Sprawdzenie, czy Firefox utworzył nowy profil

 1. Przejdź do folderu profili Firefoksa.
  • Aby dowiedzieć się, gdzie są umieszczone profile Firefoksa, zobacz artykuł Profile.
 1. Jeśli w folderze profili znajduje się tylko jeden folder, przejdź do następnych kroków.
  Informacja: Każdy folder profilu nosi nazwę tworzoną wg schematu:
  xxxxxxxx.<nazwa_profilu>,
  gdzie xxxxxxxx to losowy ciąg 8 znaków, a <nazwa_profilu> to nazwa profilu. Np. folder zawierający domyślny profil nosi nazwę xxxxxxxx.default.
 2. Jeśli w tej lokalizacji masz wiele folderów profili, oznacza to, że masz wiele profili. Jeśli masz więcej niż jeden folder profilu, to jest prawdopodobne, że Firefox utworzył nowy profil. W takim przypadku musisz wskazać Firefoksowi, by użył profilu zawierającego Twoje zapisane zakładki, otwierając menedżera profili i wybierając odpowiedni profil. Więcej informacji na ten temat uzyskasz z artykułu Zarządzanie profilami.


Odtwarzanie kopii zapasowej zakładek

Plik, w którym są przechowywane zakładki, może ulec uszkodzeniu lub mogą wystąpić inne problemy, powodujące, że kilka lub wszystkie zakładki nie będą dostępne w Firefoksie. Jeśli problem ten wystąpił w ciągu ostatnich pięciu dni, można odtworzyć zakładki z zestawu kopii zapasowych przetrzymywanych przez Firefoksa.

 1. Naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi nawigacyjnych przycisk zakładek Bookmarks button win 2 .Na pasku menu kliknij menu Zakładki i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Zakładki i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

  Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

 2. Przed wykonaniem poniżej opisanych czynności, wykonaj kopię zapasową istniejących zakładek..
  1. Na pasku narzędzi okna biblioteki kliknij menu be4487ed21fb08976a5e865cd956ef8e-1255115704-343-1.png Importowanie i kopie zapasowe i wybierz Utwórz kopię zapasową…
  2. Zostanie wyświetlone okno systemowe, w którym należy wskazać folder zapisu. Wybierz lokalizację i naciśnij przycisk Otwórz.
  3. W wybranym folderze zostanie utworzony plik kopii zapasowej zakładek.
 3. Na pasku narzędzi okna biblioteki kliknij menu be4487ed21fb08976a5e865cd956ef8e-1255115704-343-1.png Importowanie i kopie zapasowe, by otworzyć menu importowania i tworzenia kopii zapasowej i wybierz Przywróć…. Zostanie wyświetlona list dostępnych kopii zapasowych zakładek ułożona wg daty utworzenia kopii.
 4. By odtworzyć jedną z widocznych kopii, należy wybrać z listy żądaną kopię. Wybierz ostatnią utworzoną kopię przed zniknięciem zakładek. Wszystkie zakładki dodane po dacie utworzenia wybranej kopii zapasowej zostaną utracone.
  • Informacja: By odtworzyć kopię zakładek utworzoną ręcznie, z menu Przywróć wybierz Wybierz plik….
 1. Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia z prośbą o potwierdzenie zastąpienia istniejących zakładek zakładkami z kopii. By zastąpić zakładki, naciśnij przycisk OK. By powrócić do okna biblioteki, naciśnij przycisk Anuluj.

+ Zamiany zakładek nie można cofnąć, chyba że plik kopii zapasowej został zapisany w powyżej opisany sposób.

 1. Zostanie odtworzony stan zakładek zapisany w dniu utworzenia wybranej kopii zapasowej. Jeśli zakładki nadal nie są wyświetlane, powtórz opisane powyżej czynności, wybierając plik kopii zapasowej z inną datą.
Opracowano na podstawie danych z Lost bookmarks (mozillaZine KB)


Udostępnij artykuł: http://mzl.la/1BAQGUu

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.