Eksportowanie zakładek do pliku HTML

Pliku wyeksportowanych zakładek można użyć, jako kopii zapasowej lub do zaimportowania zakładek do innej przeglądarki.


  1. Naciśnij przycisk Biblioteki 57 library icon , potem Zakładki. Następnie kliknij Wyświetl wszystkie zakładki na dole menu. Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

  2. Na pasku narzędzi biblioteki naciśnij przycisk f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Importowanie i kopie zapasowe i z menu wybierz Eksportuj zakładki do pliku HTML….
    Exporting HTML Bookmarks - Win fx7
  3. Zostanie otworzone okno eksportu zakładek. Wybierz miejsce zapisu pliku z zakładkami. Domyślna nazwa pliku to bookmarks.html. Pulpit jest zazwyczaj dobrym miejscem, ale plik można zapisać w dowolnym – najlepiej łatwym do zapamiętania miejscu.
  4. Naciśnij przycisk Zapisz. Okno eksportu zakładek zostanie zamknięte.
  5. Zamknij okno biblioteki.

Twoje zakładki zostały wyeksportowane. Plik HTML z zakładkami jest gotowy do zaimportowania do innej przeglądarki.

 

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support