Etykiety zakładek

Kiedy w Firefoksie dodajesz zakładkę do strony, masz możliwość opisania zakładki za pomocą "etykiet". Etykiety pomagają identyfikować zakładki i lepiej je klasyfikować, dzięki czemu łatwiej można je znaleźć w menu lub podczas wyszukiwania.

Dodawanie etykiety do nowej zakładki

Po dodaniu zakładki do strony, ponowne kliknięcie na ikonie gwiazdki wyświetli okno Edytuj tę zakładkę. Metody dodawania zakładek opisano na stronie Zakładki.

Po stworzeniu zakładki dla strony pojawi się panel Dodano zakładkę do strony.
Fx47PageBookmarked
Na stronie Zakładki znajdziesz sposoby tworzenia zakładek.

Pole Etykiety umożliwia dodanie wielu etykiet, które mogą być powiązane z nową zakładką. Gdy chcesz dodać więcej niż jedną etykietę, rozdziel je przecinkami.

Przykładowo, jeśli stworzysz zakładkę do strony http://www.merlin.pl, możesz do niej dodać etykiety zakupy, książki i prezenty.

bookmark tag fx29

Ponowne kliknięcie ikony gwiazdki otworzy panel Edytuj zakładkę. bookmark tag fx47

Do tej zakładki możesz również dodać etykiety już używane z innymi zakładkami. Naciśnij przycisk ze strzałką znajdujący się obok pola Etykiety i zaznacz pole wyboru obok każdej etykiety, którą chcesz powiązać z tą zakładką.

bookmark tag more fx29 bookmark tag more fx47

Edytowanie etykiet

Jeśli chcesz dodać lub zmienić etykiety istniejącej zakładki, możesz zrobić to na dwa sposoby.

Za pomocą gwiazdki zakładki

By zmienić etykiety za pomocą gwiazdki:

 1. Otwórz stronę z zakładką, którą chcesz edytować.
 2. Kliknij ikonę wypełnionej gwiazdki w pasku adresu. Zostanie wyświetlone okno edycji zakładki,.
 3. Dodaj lub usuń etykiety, edytując pole Etykiety: lub naciskając przycisk ze strzałką znajdujący się obok tego pola i dodając, lub usuwając znaki zaznaczenia na liście istniejących etykiet.

Z poziomu okna biblioteki

By zmienić etykiety z poziomu okna biblioteki:

 1. Naciśnij przycisk 57 library icon , potem Zakładki. Następnie kliknij Wyświetl wszystkie zakładki na dole menu. Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

 2. W oknie biblioteki otwórz folder, w którym została zapisana zakładka, np. Menu Zakładki lub jakiś utworzony przez ciebie subfolder.
 3. Wybierz zakładkę, którą chcesz edytować. W dolnej części okna biblioteki zostaną wyświetlone informacje o tej zakładce.
 4. Dodaj lub usuń etykiety, edytując pole Etykiety: lub naciskając przycisk ze strzałką znajdujący się obok tego pola i dodając, lub usuwając znaki zaznaczenia na liście istniejących etykiet.

Bookmark_Library Bookmark_Library_Mac Bookmark_Library_Linux

Używanie etykiet

Inteligentny pasek adresu

Etykiety są najbardziej użyteczne, gdy są używane z funkcją inteligentnego paska adresu. Gdy wpiszesz coś w pasku adresu, natychmiast rozpocznie się szukanie tych danych w zakładkach, historii i kartach w poszukiwaniu odpowiadających im elementów, uwzględniając również elementy, których etykiety odpowiadają wpisanemu tekstowi. Na przykład, jeśli zakładka dla http://www.merlin.pl ma etykiety zakupy, książki i prezenty, po wpisaniu w pasku adresu jednej z tych etykiet lub nawet jej części, strona ta zostanie wyświetlona na liście podpowiedzi.

tag search win tag search fx29

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Podpowiedzi paska adresu.

Biblioteka

Etykiety można traktować jak wirtualne foldery zakładek. W przeciwieństwie do zwykłych folderów zakładek, zakładka może znajdować się w wielu wirtualnych folderach. By uzyskać dostęp w bibliotece do swoich etykiet:

 1. Naciśnij przycisk 57 library icon , potem Zakładki. Następnie kliknij Wyświetl wszystkie zakładki na dole menu. Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

 2. Po lewej stronie okna biblioteki kliknij strzałkę obok elementu Etykiety. Zostanie rozwinięta lista etykiet.
 3. Kliknij dowolną etykietę, by sprawdzić, z jakimi zakładkami jest ona skojarzona.
 4. Kliknij dwukrotnie zakładkę na liście, by otworzyć ją w Firefoksie.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, Teo, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.