Etykiety zakładek

Kiedy w Firefoksie dodajesz zakładkę do strony, masz możliwość opisania zakładki za pomocą "etykiet". Etykiety pomagają identyfikować zakładki i lepiej je klasyfikować, dzięki czemu łatwiej można je znaleźć w menu lub podczas wyszukiwania.

Dodawanie etykiety do nowej zakładki

Po dodaniu zakładki do strony, ponowne kliknięcie na ikonie gwiazdki wyświetli okno Edytuj tę zakładkę. Metody dodawania zakładek opisano w artykule Jak dodać zakładkę do strony.

Pole Etykiety umożliwia dodanie wielu etykiet, które mogą być powiązane z nową zakładką. Gdy chcesz dodać więcej niż jedną etykietę, rozdziel je przecinkami.

Przykładowo, jeśli chcesz dodać zakładkę do strony http://www.merlin.pl, możesz do niej dodać etykiety zakupy, książki i prezenty.

Bookmark_Tags Bookmark_Tags_Mac Bookmark_Tags_Linux

Do tej zakładki możesz również dodać etykiety już używane z innymi zakładkami. Naciśnij przycisk ze strzałką znajdujący się obok pola Etykiety i zaznacz pole wyboru obok każdej etykiety, którą chcesz powiązać z tą zakładką.

Bookmark_Tags_More Bookmark_Tags_More_Mac Bookmark_Tags_More_Linux

Edytowanie etykiet

Jeśli chcesz dodać lub zmienić etykiety istniejącej zakładki, możesz zrobić to na dwa sposoby.

Za pomocą gwiazdki zakładki

By zmienić etykiety za pomocą gwiazdki:

 1. Otwórz stronę z zakładką, którą chcesz edytować.
 2. Kliknij ikonę wypełnionej gwiazdki w pasku adresu. Zostanie wyświetlone okno edycji zakładki,.
 3. Dodaj lub usuń etykiety, edytując pole Etykiety: lub naciskając przycisk ze strzałką znajdujący się obok tego pola i dodając, lub usuwając znaki zaznaczenia na liście istniejących etykiet.

Z poziomu okna biblioteki

By zmienić etykiety z poziomu okna biblioteki:

 1. Naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi nawigacyjnych przycisk zakładek Bookmarks button win 2 .Na pasku menu kliknij menu Zakładki i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Zakładki i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

  Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

 2. W oknie biblioteki otwórz folder, w którym została zapisana zakładka, np. Menu Zakładki lub jakiś utworzony przez ciebie subfolder.
 3. Wybierz zakładkę, którą chcesz edytować. W dolnej części okna biblioteki zostaną wyświetlone informacje o tej zakładce.
 4. Dodaj lub usuń etykiety, edytując pole Etykiety: lub naciskając przycisk ze strzałką znajdujący się obok tego pola i dodając, lub usuwając znaki zaznaczenia na liście istniejących etykiet.

Bookmark_Library Bookmark_Library_Mac Bookmark_Library_LinuxUżywanie etykiet

Inteligentny pasek adresu

Etykiety są najbardziej użyteczne, gdy są używane z funkcją inteligentnego paska adresu. Gdy wpiszesz coś w pasku adresu, natychmiast rozpocznie się szukanie tych danych w zakładkach, historii i kartach w poszukiwaniu odpowiadających im elementów, uwzględniając również elementy, których etykiety odpowiadają wpisanemu tekstowi. Na przykład, jeśli zakładka dla http://www.merlin.pl ma etykiety zakupy, książki i prezenty, po wpisaniu w pasku adresu jednego z tych tagów lub nawet jego części, strona ta zostanie wyświetlona na liście podpowiedzi.

Awesome_Bar_Tag_Match Awesome_Bar_Tag_Match_Mac Awesome_Bar_Tag_Match_Linux

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Podpowiedzi paska adresu.

Biblioteka

Etykiety można traktować jak wirtualne foldery zakładek. W przeciwieństwie do zwykłych folderów zakładek, zakładka może znajdować się w wielu wirtualnych folderach. By uzyskać dostęp w bibliotece do swoich etykiet:

 1. Naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi nawigacyjnych przycisk zakładek Bookmarks button win 2 .Na pasku menu kliknij menu Zakładki i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki.Na górze okna Firefoksa kliknij menu Zakładki i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

  Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

 2. Po lewej stronie okna biblioteki kliknij +strzałkę obok elementu Etykiety. Zostanie rozwinięta lista etykiet.
 3. Kliknij dowolną etykietę, by sprawdzić, z jakimi zakładkami jest ona skojarzona.
 4. Kliknij dwukrotnie zakładkę na liście, by otworzyć ją w Firefoksie.

Inteligentne foldery

Możesz dodać etykiety do zakładek, które będą się wyświetlały w wynikach wyszukiwania zapisanych jako inteligentne foldery zakładek. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć inteligentny folder zakładek dla sklepów internetowych oznaczony jako zakupy, możesz do strony http://store.mozilla.org/ dodać zakładkę i oznaczyć ją etykietą zakupy. Będzie ona wyświetlana w wynikach wyszukiwania inteligentnego folderu, mimo że sklep Mozilli w swoim adresie ani w tytule strony nie zawiera słowa zakupy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Inteligentne foldery zakładek.

 

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, teo951, TyDraniu. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.