Importowanie zakładek z pliku HTML

Poniżej dowiesz się jak zaimportować zakładki zapisane w pliku HTML w formacie Netscape Bookmarks.

Przed wykonaniem poniżej opisanych czynności, wykonaj kopię zapasową istniejących zakładek. Można tego dokonać, otwierając okno biblioteki (sposób otwarcia okna jest opisany poniżej), a następnie klikając menu I-B icon pre68 import-export-arrows Importowanie i kopie zapasowe i wybierając element Utwórz kopię zapasową…. Zostanie utworzony plik kopii zapasowej w formacie JSON.

Informacja: Zaimportowane zakładki zostaną dodane do istniejących, tworząc duplikaty. Możesz usunąć niechciane zakładki przed zaimportowaniem nowego zestawu zakładek, ale może to zająć sporo czasu. Aby usunąć wszystkie zakładki naraz, uruchom Firefoksa w [[Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode|trybie awaryjnym] i wybierz Usuń wszystkie zakładki z wyjątkiem kopii roboczych, a następnie uruchom ponownie Firefoksa.
  1. Naciśnij przycisk Biblioteki 57 library icon , potem Zakładki. Następnie kliknij Wyświetl wszystkie zakładki na dole menu. Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

  2. Na pasku narzędzi biblioteki naciśnij przycisk I-B icon pre68 import-export-arrows Importowanie i kopie zapasowe i wybierz Importuj zakładki z pliku HTML….
    Import bookmarks from HTML 68
  3. Zostanie wyświetlone okno importowania, w którym wskaż plik z zakładkami do zaimportowania.
  4. Naciśnij przycisk Otwórz. Okno importowania zakładek zostanie zamknięte.
  5. Zamknij okno biblioteki.

Zakładki z wybranego pliku HTML zostaną dodane do katalogu Menu Zakładki.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support