Fiks treghet, krasj, feilmeldinger og andre problemer

På engelsk