Fiks treghet, krasj, feilmeldinger og andre problemer

Firefox er treg eller slutter å virke

Treghet eller henger seg opp

På engelsk