Certificaat voor beveiligde website

Een certificaat voor een beveiligde website helpt Firefox vast te stellen of de website die u bezoekt daadwerkelijk de website is die deze zegt te zijn. Dit artikel legt uit hoe dat werkt.

Certificaat en certificaathiërarchie

Wanneer u een website bezoekt waarvan het webadres met https begint, is uw communicatie met de website versleuteld om uw privacy te helpen garanderen. Voordat de versleutelde communicatie wordt gestart, zal de website Firefox een certificaat aanbieden om zichzelf te identificeren.

Een https-website is alleen en in die mate beveiligd dat de website wordt beheerd door iemand die in contact staat met de persoon die de domeinnaam heeft geregistreerd, en de communicatie tussen u en de website is versleuteld om afluisteren te voorkomen. Er wordt geen andere garantie gegeven.

Wanneer u een beveiligde website bezoekt, zal Firefox het certificaat van de website valideren door te controleren of het certificaat dat het ondertekend heeft geldig is. Ook wordt gecontroleerd of het certificaat dat het bovenliggende certificaat heeft ondertekend geldig is, en verder, tot aan een basiscertificaat waarvan de geldigheid bekend is. Deze keten van certificaten heet de Certificaathiërarchie.

Certificaatinhoud

Certificaten voor beveiligde websites bevatten de volgende informatie.

Serienummer: uniek identificatienummer van het certificaat.

Certificaathouder: identificeert de certificaateigenaar, zoals de naam van de organisatie die het certificaat bezit.

Uitgever: identificeert de entiteit die het certificaat heeft uitgegeven.

Subject Alt Name-extensie: lijst van websiteadressen waarvoor het certificaat ter identificatie kan worden gebruikt.

Ondertekening: gegevens die verifiëren of het certificaat van de uitgever afkomstig is.

Ondertekeningsalgoritme: gebruikte algoritme voor het aanmaken van de ondertekening.

Geldig vanaf: de datum waarop het certificaat voor het eerst geldig is.

Geldig tot: de vervaldatum.

Sleutelgebruik en Uitgebreid sleutelgebruik: specificeert hoe het certificaat mag worden gebruikt, zoals voor het bevestigen van het eigendom van een website (Webserverauthenticatie).

Publieke sleutel: het openbare gedeelte van de gegevens die het publieke-/privésleutelpaar omvat. De publieke en privésleutels zijn mathematisch gekoppeld, zodat de gegevens die met de publieke sleutel zijn versleuteld alleen met de bijbehorende privésleutel kunnen worden ontcijferd.

Algoritme van publieke sleutel: gebruikte algoritme voor het aanmaken van de publieke sleutel.

Vingerafdruk: een afgekorte vorm van de publieke sleutel.

Algoritme van vingerafdruk: gebruikte algoritme voor het aanmaken van de vingerafdruk.

Een certificaat bekijken

Als u een website bezoekt waarvan het webadres met https begint, zal er een slotpictogram aan het begin van de adresbalk staan. Klik op het pictogram Site Info button en op het pijltje naar rechts om een pop-up te zien die meldt wie het certificaat heeft geverifieerd, en klik daarna op Meer informatie.

Security Certificate - More Info - 42

Klik in dat venster op Beveiliging en daarna op Certificaat bekijken.

Problematische certificaten

Als u een website bezoekt waarvan het webadres met https begint en er een probleem is met het certificaat voor beveiligde websites, ziet u de waarschuwingspagina Uw verbinding is niet beveiligd. Sommige gebruikelijke foutmeldingen worden hier beschreven.

Volg deze stappen om het problematische certificaat te bekijken:

  1. Klik in de waarschuwingspagina op Geavanceerd.
  2. Klik op Uitzondering toevoegen….

    Add Cert Exception 44
  3. Klik zodra het dialoogvenster Beveiligingsuitzondering toevoegen verschijnt op Weergeven…. Het dialoogvenster Certificaatweergave zal verschijnen.

Certificaatfouten melden

Nadat u een foutmelding Niet-beveiligde verbinding tegenkomt, kunt u een pop-upvenster zien dat u vraagt de fout te melden bij Mozilla. Door het adres en de website-identificatie (het certificaat voor een beveiligde website) voor de niet-beveiligde website met ons te delen, helpt u ons kwaadwillende websites te identificeren en te blokkeren om u beter beschermd te houden.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info