Web-pushnotificaties in Firefox

Firefox Firefox Laatst bijgewerkt: 09/03/2023 64% gebruikers vonden dit behulpzaam

Via Web Push kunnen websites u van nieuwe berichten of bijgewerkte inhoud op de hoogte stellen. Terwijl Firefox is geopend, kunnen websites waarvoor toestemming is verleend notificaties naar uw browser verzenden, die ze vervolgens op het scherm toont. Notificaties worden alleen weergegeven als u een toets op uw toestenbord indrukt of ergens op de bezochte website tikt/klikt. Als u dit niet hebt gedaan, dan wordt alleen het pictogram ‘Notificatie’ Notifications icon in de adresbalk getoond, maar niet de werkelijke notificatie. U kunt eenvoudig notificaties toestaan of weigeren en aansturen hoe deze notificaties verschijnen.

Push_notifications

Bijgewerkte notificaties

Firefox kan notificaties op het scherm afleveren, zelfs wanneer die website niet is geladen. Door het gebruik van de Push-API, een W3C-standaard, ontvangt Firefox een pushbericht en kan het te allen tijde (wanneer toegestaan door de gebruiker) notificaties tonen. Websites kunnen Push ook gebruiken om gegevens op de achtergrond bij te werken, zelfs zonder een notificatie te tonen. Als u een website al toestemming hebt gegeven om notificaties te sturen, kan deze website ook de Push-API gebruiken. U kunt kiezen of u een specifieke website wel of geen toestemming geeft door deze instructies te volgen:

 1. Klik op het slotje Padlock Fx89 in de adresbalk.
 2. Klik op het pijltje het drop-downpaneel Website-informatie.
 3. Klik op Meer informatie in het volgende paneel om het venster Pagina-info zichtbaar te maken.
 4. Klik op het tabblad Toestemmingen.
 5. Kies onder Notificaties verzenden een optie voor notificaties: Altijd vragen, Toestaan of Blokkeren. Als de opties grijs zijn, verwijder dan het vinkje naast Standaard gebruiken.

Of als alternatief:

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer daarna Voorkeuren of Instellingen, afhankelijk van uw macOS-versie.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.
 2. Klik op Privacy & Beveiliging in het linkerpaneel.
 3. Scroll naar de sectie Toestemmingen.
 4. Klik op de Instellingen… rechts van Notificaties.
 5. Selecteer Toestaan of Blokkeren vanuit de drop-down Status voor elke website.
 6. Klik op de knop Wijzigingen opslaan.

Wat is Web Push?

Web Push is een optionele functie waarmee websites u berichten kunnen sturen, zelfs wanneer de website niet is geladen. Websites kunnen deze functies gebruiken op u van notificaties te voorzien of gegevens op de achtergrond bij te werken.

Zo kunt u zich bijvoorbeeld abonneren op notificaties van uw favoriete winkelwebsites die u van nieuwe promoties of aanbiedingen op de hoogte kunnen stellen. U kunt zich op notificaties van verschillende websites abonneren. Een concertwebsite kan u notificaties van optredens van uw favoriete band geven. U beslist of die website toestemming heeft om u te informeren, en een week later ontvangt u een notificatie dat uw band op tournee is.

U ontvangt alleen berichten van websites die u toestemming hebt verleend.

Hoe werkt het?

Websites kunnen een Service Worker installeren, een webpagina op de achtergrond met beperkte functionaliteiten, die zich op de push-service kan abonneren. De website kan vervolgens via Mozilla’s Web Push-service een pushbericht naar uw browser versturen, die dat bericht kan verwerken en een notificatie op uw scherm kan weergeven.

push notification 44

Door op de notificatie te klikken, kan een website worden geopend of naar het tabblad van die website worden gewisseld als deze is geladen.

Welke gegevens deel ik met een website?

Een website waarvoor toestemming is verleend, kan u pushberichten sturen wanneer die website niet is geladen. Een limiet beperkt het aantal pushberichten zonder melding op het scherm dat websites naar u kunnen verzenden. Bij websites die de limiet overschrijden, zal het push-berichtenverkeer worden uitgeschakeld en zal de gebruiker de website opnieuw moeten bezoeken om zich weer te abonneren. Web Push zorgt er niet direct voor dat websites uw IP-adres mogen vaststellen.

Welke gegevens gebruikt Firefox om Web Push aan te bieden?

Firefox onderhoudt een actieve verbinding met een push-service om pushberichten te ontvangen zolang het is geopend. De verbinding wordt beëindigd zodra Firefox wordt gesloten. Op onze server wordt een willekeurige ID (User Agent IDentifier of UAID) voor uw browser bewaard, evenals een willekeurige door de browser aangemaakte ID voor elke website die u autoriseert. Als u abonnementen hebt, dan is de UAID nodig om onze pushservice toe te staan om berichten naar Firefox door te sturen. Als u geen actieve pushabonnementen heeft, dan roteert Firefox de UAID bij elke nieuwe verbinding.

In Firefox voor desktop wordt de push-service door Mozilla beheerd. Firefox voor Android gebruikt een combinatie van de Web Push-service van Mozilla en het Cloud Messaging-platform van Google om notificaties in Firefox voor Android af te leveren. Alleen toepassingen van Mozilla mogen WebPush op iOS gebruiken (externe partijen mogen volgens de gebruiksovereenkomst van iOS geen Web Push gebruiken om notificaties naar iOS te sturen).

In alledrie de gevallen worden pushberichten volgens de IETF-specificatie versleuteld, en alleen uw exemplaar van Firefox kan deze ontcijferen. De versleutelde berichten worden op de server bewaard totdat ze worden afgeleverd of verlopen.

We slaan uw IP-adres als onderdeel van deze service gedurende 90 dagen op. De opgeslagen gegevens worden ongeldig gemaakt als het IP-adres of de UAID wijzigt. We slaan geen gegevens op over:

 • de servers en/of services die berichten hebben gestuurd
 • wanneer een specifieke gebruikersagent online/actief was

Hoe kan ik toestemmingen voor Web Push voor een bepaalde website intrekken?

Web Push is altijd opt-in in Firefox. Een website kan u geen pushberichten sturen zonder uw toestemming. Om het verzenden van pushberichten door een bepaalde website te stoppen, doet u het volgende:

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer daarna Voorkeuren of Instellingen, afhankelijk van uw macOS-versie.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.
 2. Klik op Privacy & Beveiliging in het linkerpaneel.
 3. Scroll naar de sectie Toestemmingen.
 4. Klik op de knop Instellingen… naast Notificaties.
 5. Selecteer de website.
 6. Klik op Website verwijderen.

Om het verzenden van pushberichten door alle websites te stoppen, volgt u de bovenstaande stappen, maar in plaats van een bepaalde website te kiezen, klikt u op de knop Alle websites verwijderen. Websites zullen u geen berichten kunnen sturen en in de toekomst om uw toestemming moeten vragen om ze te sturen.

Om notificaties op een specifieke webpagina te stoppen (vereist opnieuw laden van de pagina): klik op het pictogram Toestemmingen Fx89PermissionsIcon om het paneel Website-informatie zichtbaar te maken voor de website, zoek naar de toestemming Notificaties verzenden en klik op de naast Toegestaan om de toestemming te verwijderen.

Hoe voeg ik Web Push toe aan mijn website?

De Push API-specificatie legt uit hoe u een Service Worker kunt maken en pushberichten kunt verzenden.

Hoe kan ik de vraag voor het toestaan van notificaties in Firefox stoppen?

Als een website bij Firefox aangeeft dat deze notificaties wil tonen, vraagt Firefox standaard of u toestemming wilt verlenen. U kunt Firefox instellen om de toestemming automatisch te weigeren zonder hierom te vragen. Zelfs na de wijziging kunt u uitzonderingen maken voor websites waarbij u wel notificaties wilt zien of pushfuncties wilt gebruiken.

 1. Klik in de menubalk bovenaan het scherm op Firefox en selecteer daarna Voorkeuren of Instellingen, afhankelijk van uw macOS-versie.Klik op de menuknop Fx89menuButton en selecteer Instellingen.
 2. Klik in het linkerpaneel op Privacy & Beveiliging.
 3. Scroll naar de sectie Toestemmingen.
 4. Klik rechts van Notificaties op de knop Instellingen….
  Fx59Permissions-NotificationSettings
 5. Plaats een vinkje naast Nieuwe verzoeken voor het toestaan van notificaties blokkeren.
 6. Klik op de knop Wijzigingen opslaan.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info