Web-pushnotificaties in Firefox

Via Web Push kunnen websites gebruikers van nieuwe berichten of bijgewerkte inhoud op de hoogte stellen. Terwijl Firefox is geopend, kunnen websites waarvoor toestemming is verleend notificaties naar uw browser verzenden en op het scherm weergeven. Gebruikers kunnen notificaties eenvoudig toestaan of uitschakelen en bepalen hoe deze notificaties verschijnen.

Fx56AllowNotifications

Bijgewerkte notificaties

Vanaf versie 44 kan Firefox notificaties op het scherm afleveren, zelfs wanneer die website niet is geladen. Door het gebruik van de Push-API, een W3C-standaard, ontvangt Firefox een pushbericht en kan het te allen tijde (wanneer toegestaan door de gebruiker) notificaties tonen. Websites kunnen Push ook gebruiken om gegevens op de achtergrond bij te werken, zelfs zonder een notificatie te tonen. Als u een website al toestemming hebt gegeven om notificaties te sturen, kan deze website ook de Push-API gebruiken. U kunt kiezen of u een specifieke website wel of geen toestemming geeft door deze instructies te volgen:

 1. Klik op het pictogram Site Info button om het Beheercentrum zichtbaar te maken.
 2. Klik op het pijltje in de prompt.
 3. Klik op Meer informatie om het venster Pagina-info zichtbaar te maken.
 4. Klik op het tabblad Toestemmingen.
 5. Kies naast Notificaties ontvangen een optie voor notificaties: Altijd vragen, Toestaan of Blokkeren. Als de opties grijs zijn, verwijder dan het vinkje naast Standaard gebruiken.

Wat is Web Push?

Web Push is een optionele functie waarmee websites u berichten kunnen sturen, zelfs wanneer de website niet is geladen. Websites kunnen deze functies gebruiken op u van notificaties te voorzien of gegevens op de achtergrond bij te werken.

Zo kunt u zich bijvoorbeeld abonneren op notificaties van uw favoriete winkelwebsites die u van nieuwe promoties of aanbiedingen op de hoogte kunnen stellen. U kunt zich op notificaties van verschillende websites abonneren. Een concertwebsite kan u notificaties van optredens van uw favoriete band geven; u geeft die website toestemming om u te informeren, en een week later ontvangt u een notificatie dat uw band op tournee is.

U ontvangt alleen berichten van websites waarvoor u toestemming hebt verleend.

Hoe werkt het?

Websites kunnen een Service Worker installeren, een webpagina op de achtergrond met beperkte functionaliteiten, die zich op de push-service kan abonneren. De website kan vervolgens via Mozilla’s Web Push-service een pushbericht naar uw browser versturen, die dat bericht kan verwerken en een notificatie op uw scherm kan weergeven.

push notification 44

Door op de notificatie te klikken, kan een website worden geopend of naar het tabblad van die website worden gewisseld als deze is geladen.

Welke gegevens deel ik met een website?

Een website waarvoor toestemming is verleend, kan u pushberichten sturen wanneer die website niet is geladen. Een limiet beperkt het aantal pushberichten zonder melding op het scherm dat servers naar u kunnen verzenden. Bij websites die de limiet overschrijden, zal het push-berichtenverkeer worden uitgeschakeld en zal de gebruiker de website opnieuw moeten bezoeken om zich weer te abonneren. Web Push zorgt er niet direct voor dat websites uw IP-adres mogen vaststellen.

Welke gegevens gebruikt Firefox om Web Push aan te bieden?

Firefox onderhoudt een actieve verbinding met een push-service om pushberichten te ontvangen zolang het is geopend. De verbinding wordt beëindigd zodra Firefox wordt gesloten. Op onze server wordt een willekeurige ID voor uw browser bewaard, evenals een willekeurige ID voor elke website die u autoriseert.

In Firefox voor desktops wordt de push-service door Mozilla beheerd. Firefox voor Android gebruikt een combinatie van de Web Push-service van Mozilla en het Cloud Messaging-platform van Google om notificaties in Firefox voor Android af te leveren.

In beide gevallen worden pushberichten volgens de IETF-specificatie versleuteld, en alleen uw exemplaar van Firefox kan deze ontcijferen. De versleutelde berichten worden op de server bewaard totdat ze worden afgeleverd of verlopen.

Hoe kan ik toestemmingen voor Web Push voor een bepaalde website intrekken?

Web Push is altijd opt-in in Firefox. Een website kan u geen pushberichten sturen zonder uw toestemming. Om het verzenden van pushberichten door een bepaalde website te stoppen, doet u het volgende:

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Privacy & Beveiliging en ga omlaag naar de sectie Toestemmingen.
 3. Klik op de knop Kiezen…knop Instellingen… naast Notificaties.
 4. Selecteer de website.
 5. Klik op Website verwijderen.
 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Inhoud en klik op de knop Kiezen… onder Notificaties.
 3. Selecteer de website.
 4. Klik op Website verwijderen.

Om het verzenden van pushberichten door alle websites te verwijderen, volgt u de bovenstaande stappen, maar in plaats van een bepaalde website te kiezen, klikt u op Alle websites verwijderenAlle websites verwijderen. Websites zullen u geen berichten kunnen sturen en in de toekomst om uw toestemming moeten vragen om ze te sturen.

Om notificaties op een specifieke webpagina te stoppen (vereist opnieuw laden van de pagina): klik op het pictogram Site Info button om het Beheercentrum zichtbaar te maken, zoek naar de toestemming Notificaties ontvangen en klik op de x naast Toegestaan om de toestemming te verwijderen.

Hoe voeg ik Web Push toe aan mijn website?

De Push API-specificatie legt uit hoe u een Service Worker kunt maken en pushberichten kunt verzenden.

Hoe kan ik de vraag voor het toestaan van notificaties in Firefox stoppen?

Als een website bij Firefox aangeeft dat deze notificaties wil tonen, vraagt Firefox standaard of u toestemming wilt verlenen. U kunt Firefox instellen om de toestemming automatisch te weigeren zonder hierom te vragen. Zelfs na de wijziging kunt u uitzonderingen maken voor websites waarbij u wel notificaties wilt zien of pushfuncties wilt gebruiken.

 1. Klik op de menuknop New Fx Menu Fx57Menu en kies Opties.Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Privacy & Beveiliging en scroll omlaag naar de sectie Toestemmingen.
 3. Klik rechts van Notificaties op de knop Instellingen….
  Fx59Permissions-NotificationSettings
 4. Plaats een vinkje naast Nieuwe verzoeken voor het toestaan van notificaties blokkeren en klik daarna op Wijzigingen opslaan.

Hoe kan ik Web Push volledig uitschakelen?

Doe het volgende om Web Push uit te schakelen en de prompt ‘Notificaties inschakelen?’ op alle webpagina’s uit te schakelen:

 1. Typ about:config in de adresbalk en druk op EnterReturn.

  • De about:config-waarschuwingspagina ‘Dit kan in overtreding zijn met uw garantievoorwaarden!’ kan verschijnen. Klik op Ik aanvaard het risico! om door te gaan naar de pagina about:config.
 2. Zoek naar de voorkeursinstelling dom.webnotifications.enabled.
 3. Dubbelklik op het zoekresultaat om de waarde om te schakelen van true naar false.
 4. Zoek naar de voorkeursinstelling dom.push.enabled.
 5. Dubbelklik op het zoekresultaat om de waarde om te schakelen van true naar false.
// Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven:Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Word vrijwilliger bij Mozilla Support