Instellingen voor webinhoud, pop-ups, lettertypen en talen

Dit artikel wordt niet meer onderhouden, dus de inhoud ervan kan verouderd zijn.

Noot: dit artikel beschrijft het paneel Inhoud in de optiesvoorkeuren van Firefox voor Firefox-versie 55 en lager. De panelen voor optiesvoorkeuren zijn in huidige Firefox-versies opnieuw geordend.

Het paneel Inhoud in de optiesvoorkeuren van Firefox bevat instellingen die te maken hebben met hoe de inhoud van een website wordt weergegeven. Dit artikel legt uit welke instellingen er beschikbaar zijn.

Instellingen voor Inhoud

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-winxp

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-winxp Fx48ContentPanel-Mac

Fx48MacContentPanel content settings mac Fx44ContentPanel-winxp

DRM-inhoud

  • DRM-inhoud afspelen: standaard wordt het afspelen van door Digital Rights Management (DRM) beveiligde HTML5-audio- en -video-inhoud in Firefox toegestaan. Uitvinken van deze optie zal deze functie uitschakelen. Voor meer info, zie het artikel DRM-inhoud bekijken in Firefox.

DRM-inhoud

  • DRM-inhoud afspelen: standaard wordt het afspelen van door Digital Rights Management (DRM) beveiligde HTML5-audio- en -video-inhoud in Firefox toegestaan. Uitvinken van deze optie zal deze functie uitschakelen. Voor meer info, zie het artikel DRM-inhoud bekijken in Firefox.

DRM-inhoud

  • DRM-inhoud afspelen: standaard wordt het afspelen van door Digital Rights Management (DRM) beveiligde HTML5-audio- en -video-inhoud in Firefox toegestaan. Uitvinken van deze optie zal deze functie uitschakelen. Voor meer info, zie het artikel DRM-inhoud bekijken in Firefox.

Notificaties

Firefox laat u kiezen welke websites u notificaties mogen sturen. Zie voor meer info het artikel Web-pushnotificaties in Firefox. Klik op Kiezen… om wijzigingen in de lijst met toegestane websites aan te brengen.

  • Mij niet storen: selecteer deze optievoorkeur om alle notificaties tijdelijk op te schorten totdat u Firefox sluit en herstart. Deze instelling is op sommige besturingssystemen niet beschikbaar.
  • Mij niet storen: selecteer deze optie om alle notificaties tijdelijk op te schorten totdat u Firefox sluit en herstart.

Pop-ups

  • Pop-upvensters blokkeren: standaard blokkeert Firefox vervelende pop-upvensters van websites. Uitvinken van deze optievoorkeur zal het blokkeren van pop-upvensters uitschakelen.
    Sommige websites maken legitiem gebruik van pop-upvensters. Daarom kunt u deze websites toestemming geven om toch pop-upvensters te openen. Klik hiervoor op Uitzonderingen…, voer de naam van de website in en klik op Toestaan. Selecteer een website uit de lijst en klik op Website verwijderen om deze te verwijderen. Klik op Alle websites verwijderen om de lijst volledig te wissen. Voor meer informatie, zie het artikel Instellingen voor pop-upblokkering, uitzonderingen en probleemoplossing.

Lettertypen & kleuren

Standaardlettertype en Grootte: webpagina’s worden gewoonlijk weergegeven in het lettertype en de grootte die hier zijn opgegeven (uitgedrukt in pixels). Gebruik de vervolgkeuzemenu’s om het lettertype en de lettergrootte van uw voorkeur te kiezen. Webpagina’s kunnen deze keuzes echter negeren, tenzij u iets anders opgeeft in het dialoogvenster Lettertypen. Klik op de knop Geavanceerd… om het dialoogvenster Lettertypen te openen en dit gedrag en andere lettertypeoptiesvoorkeuren te wijzigen.

De knop Kleuren opent een dialoogvenster waarmee u webpaginatekst en achtergrondkleuren kunt wijzigen, evenals koppelingskleuren.

Voor meer informatie over instellingen voor lettertypen en kleuren, zie De lettertypen en kleuren die websites gebruiken wijzigen.

Talen

Sommige websites worden in meerdere talen aangeboden. Klik op de knop Kiezen… om de taal of talen van uw voorkeur op te geven.

Dialoogvenster Talen: klik op Selecteer een taal om toe te voegen… om een taal toe te voegen, kies de taal en klik op de knop Toevoegen. Verwijder een taal door deze te selecteren in de lijst van actieve talen en op de knop Verwijderen te klikken. U kunt talen ook herschikken via de knoppen Omhoog verplaatsen en Omlaag verplaatsen om de taal van de grootste voorkeur te bepalen in het geval dat een pagina in meerdere talen wordt aangeboden.

// Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven:Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.
Word vrijwilliger bij Mozilla Support