Huste prašenja

To je zběrka wotkazow k najwužitnišim stronam, kotrež wužiwanje někotrych zakładnych funkcijow wujasnjeja a problemy rozrisuja, na kotrež snano storčiće, hdyž Firefox wužiwaće.

Zo byšće wjace zhonił, klikńće na wotkaz, kotrež najlěpje informacijam wotpowěduje, za kotrymiž pytaće:

 • Startowu stronu postajić slědowace temy wobsahuje:
  • Wašu startowu stronu postajić abo změnić
  • Standardnu startowu stronu wobnowić
  • Maće problemy?
 • Problemy Firefox z pomocu wěsteho modusa rozrisać slědowace temy wobsahuje:
  • Kak da so Firefox we wěstym modusu startować
  • Wokno wěsteho modusa
  • Rozrisowanje problemow we wěstym modusu
  • Wěsty modus wopušćić
  • We woknje wěstoweho modusa trajne změny na Firefox přewjesć
 • Firefox wisa abo hižo njereaguje slědowace temy wobsahuje:
  • Firefox njeprawidłownje wisa
  • Firefox wisa při wothrawanju widejow Flash
  • Firefox wisa po dołhim wužiwanju
  • Firefox aktualizować
  • Firefox wisa při wočinjenju prěnjeho wokna
  • Wobnowjenje posedźenja pospěšić
  • Firefox wisa při sćahowanju datajow abo składowanju wobrazow
  • Firefox wisa, hdyž jón kónčiće
 • Firefox spaduje - što činić? slědowace temy wobsahuje:
  • Wašu softwaru aktualizować
  • Wirusy abo spionažnu softwaru namakać
  • Přepruwujće, hač so spad we wěstym modusu stawa
  • Wašu hardwaru přepruwować
  • Wobstarajće sej pomoc, zo byšće zawinu tutoho spada wotstronił
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla