Huste prašenja

To je zběrka wotkazow k najwužitnišim stronam, kotrež wužiwanje někotrych zakładnych funkcijow wujasnjeja a problemy rozrisuja, na kotrež snano storčiće, hdyž Firefox wužiwaće.

Zo byšće wjace zhonił, klikńće na wotkaz, kotrež najlěpje informacijam wotpowěduje, za kotrymiž pytaće:

 • Startowu stronu postajić slědowace temy wobsahuje:
  • Wašu startowu stronu postajić abo změnić
  • Standardnu startowu stronu wobnowić
  • Maće problemy?
 • Problemy Firefox z pomocu wěsteho modusa rozrisać slědowace temy wobsahuje:
  • Kak da so Firefox we wěstym modusu startować
  • Wokno wěsteho modusa
  • Rozrisowanje problemow we wěstym modusu
  • Wěsty modus wopušćić
  • We woknje wěstoweho modusa trajne změny na Firefox přewjesć
 • Firefox wisa abo hižo njereaguje slědowace temy wobsahuje:
  • Firefox njeprawidłownje wisa
  • Firefox wisa při wothrawanju widejow Flash
  • Firefox wisa po dołhim wužiwanju
  • Firefox aktualizować
  • Firefox wisa při wočinjenju prěnjeho wokna
  • Wobnowjenje posedźenja pospěšić
  • Firefox wisa při sćahowanju datajow abo składowanju wobrazow
  • Firefox wisa, hdyž jón kónčiće
 • Firefox spaduje - što činić? slědowace temy wobsahuje:
  • Wašu softwaru aktualizować
  • Wirusy abo spionažnu softwaru namakać
  • Přepruwujće, hač so spad we wěstym modusu stawa
  • Wašu hardwaru přepruwować
  • Wobstarajće sej pomoc, zo byšće zawinu tutoho spada wotstronił

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije