Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

sheet music from musicnotes.com will not load on my computer. how do i fix this

more options

I have called musicnotes support about this problem and they have no idea whats wrong and suggested I call internet browser support. I try to print sheet music from this site but the music will not load on the webpage.

I have called musicnotes support about this problem and they have no idea whats wrong and suggested I call internet browser support. I try to print sheet music from this site but the music will not load on the webpage.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

I noticed you have a viewer plugin from that site. Could you check whether it is set to "click to play"? If so, you could try having it always activated.

Open the Add-ons page using either:

  • Ctrl+Shift+a
  • orange Firefox button (or Tools menu) > Add-ons

In the left column, click Plugins. Look for "Musicnotes Viewer" and if it says "Ask to Activate", change it to "Always Activate". Then return to the site and reload to see whether it works.


While you are on the Add-ons page... I noticed you have an extension named Media Watch that many users consider unwanted software or even a virus.

On the Add-ons page, if you click Extensions in the left column, can you find Media Watch remove it?

If the Remove button is missing, you probably need to remove some software using the Windows Control Panel, Uninstall a Program. Click the "Installed on" column heading to bring the most recent additions to the top. This typically will reveal that a bundle of (undisclosed) programs was installed along with something you actually wanted. Remove as much as possible here.

Then you can supplement your regular security software with the scanners/cleaners listed in this support article: Troubleshoot Firefox issues caused by malware.