Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Support on cookies and user data

  • 4 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 21 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

My bookmarks transferred over with no problems, But the only thing I'm missing now is my user names that did not get transferred over from Google Chrome. How can I fix this issue. Thank you

James

My bookmarks transferred over with no problems, But the only thing I'm missing now is my user names that did not get transferred over from Google Chrome. How can I fix this issue. Thank you James

Επιλεγμένη λύση

  • Bug 707044 - Import login data from Google Chrome on Windows

(please do not comment in bug reports: https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

hello james, at the moment firefox cannot import the passwords from google chrome unfortunately. you could use a tool like chromepass to export your passwords in a readable format though

more options

If you have a lot of passwords then you can try to convert this file to a format that the password exporter extension can handle.

more options

Problem Solved, I removed Firefox and went back to Chrome. Thanks for the help guys!

more options

Επιλεγμένη λύση

  • Bug 707044 - Import login data from Google Chrome on Windows

(please do not comment in bug reports: https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html)