Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

My share button goes missing in facebook, sometimes the google logo on the google homepage does not appear, and soundcloud buttons are very messy

  • 5 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I think it might be related to the script, since the buttons are disappearing and the normal "symbol" buttons turn into words instead.

I think it might be related to the script, since the buttons are disappearing and the normal "symbol" buttons turn into words instead.

Επιλεγμένη λύση

Mark the Answer as Solution, to close the thread

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache. In order to try to fix these problems, the first step is to clear both cookies and the cache. Note: This will temporarily log you out of all sites you're logged in to. To clear cache and cookies do the following:


  1. Go to Firefox > History > Clear recent history or (if no Firefox button is shown) go to Tools > Clear recent history.
  2. Under "Time range to clear", select "Everything".
  3. Now, click the arrow next to Details to toggle the Details list active.
  4. From the details list, check Cache and Cookies and uncheck everything else.
  5. Now click the Clear now button.

Further information can be found in the Clear your cache, history and other personal information in Firefox article.

Did this fix your problems? Please report back to us!

more options

Nice, its back to normal. Thanks a lot, iamjayakumars.

more options

Επιλεγμένη λύση

Mark the Answer as Solution, to close the thread

more options

I sort of have this problem also, but the only thing is it will not show me the clear now buttons, and clear cache just get blank buttons, and pages in the drop down menus. added photo, as you can see no information under privacy and no words on the buttons at the bottom?? i also get this on facebook when i share also. Any help would be most welcome!

more options

Hi pennydragon

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window or otherwise make changes.