Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

After upgrading to Firefox 18 I can't open Google, Gmail, Google Reader or any other Google website. Other sites work fine.

 • 4 απαντήσεις
 • 19 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 1600 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Andrew

more options

Sometimes I can't even start Firefox. I've cleared everything, cookies, cache, restarted computer, did a security scan, uninstalled/reinstalled Firefox (deleted all data, bookmarks and everything) and it still won't load.

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

It seems to me that your graphics driver is out of date. This may be causing the issue. Please update to the latest version as this may help.

more options

Do a malware check with some malware scanning programs on the Windows computer.
You need to scan with all programs because each program detects different malware.
Make sure that you update each program to get the latest version of their databases before doing a scan.

You can also do a check for a rootkit infection with TDSSKiller.

See also:

more options

I have this problem with MOZILLA FIREFOX VER 18. Older versions were good. When you reinstall it works. However, after sometime it stops. No issues with Internet explorer.

Please stop pointing to Virus Issues for every failure that Firefox has. My system is clean.

more options

Certain Firefox problems can be solved by performing a Clean reinstall. This means you remove Firefox and any leftover program files and then reinstall Firefox. Please follow these steps one by one:

 1. Download the latest Desktop version of Firefox from http://www.mozilla.org and save the setup file to your computer.
 2. After the download finishes, close all Firefox windows (click Exit from the Firefox or File menu) and confirm all upcoming messages.
 3. Now, uninstall Firefox by following the steps mentioned in the Uninstall Firefox article.

IMPORTANT: On Windows, the uninstaller has the option to remove your personal data and settings. Make sure that you do not check this option; otherwise all of your bookmarks, passwords, extensions, user customizations and other Firefox user profile data will be removed from your computer.

After uninstalling Firefox on Windows, delete the "Mozilla Firefox" program folder, located by default in one of these locations:

 • (On 32-bit Windows) C:\Program Files\Mozilla Firefox
 • (On 64-bit Windows) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 1. Go to the Windows Start menu and click on "Computer".
 2. In the Explorer window that opens, double click Local Disk (C:) to open the C:\ drive.
 3. Find the "Program Files (x86)" folder or "Program Files" folder.
  • On 32-bit Windows, double-click the Program Files folder to open it.
  • On 64-bit Windows, you will see a "Program Files (x86)" folder AND a "Program Files" folder. Open the Program Files (x86) folder.
 4. Look for a Mozilla Firefox folder. If you find one, right-click it and select Delete and confirm that you want to move the folder to the Recycle Bin.

Now, go ahead and reinstall Firefox:

 1. Double-click the downloaded installation file and go through the steps of the installation wizard.
 2. Once the wizard is finished, choose to directly open Firefox after clicking the Finish button.

Please report back to see if this helped you!