Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Avoid body focus during tabbing

  • 3 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Saravana

more options

After opening Firefox and placing cursor in address bar, try pressing tab button. Now focus will set on each element like Address bar, Search window, body of the opened webpage. This is where im facing the problem. I don't want firefox to set focus on the body element while pressing tab i.e whole body gets focused. And also that does not make any sense , why the focus is setting to body of the page because we cant do any stuff by setting focus to the body of the element. I tried with other browsers , which works perfectly fine. But i like to stick to Firefox, the browser which i love the most. Being a developer i tried with lots of stuffs, but couldn't make out solution for it.Can u please provide the solution for it ? or the script which will avoid the focus of body element ?

After opening Firefox and placing cursor in address bar, try pressing tab button. Now focus will set on each element like Address bar, Search window, body of the opened webpage. This is where im facing the problem. I don't want firefox to set focus on the body element while pressing tab i.e whole body gets focused. And also that does not make any sense , why the focus is setting to body of the page because we cant do any stuff by setting focus to the body of the element. I tried with other browsers , which works perfectly fine. But i like to stick to Firefox, the browser which i love the most. Being a developer i tried with lots of stuffs, but couldn't make out solution for it.Can u please provide the solution for it ? or the script which will avoid the focus of body element ?

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

You're right: focusing the entire page/document/body doesn't seem very useful, but there must be some reason for it. I'm not sure who can answer that one.

With respect to changing the behavior, you could try adding an event handler for focus to move it along to the next focusable item (e.g., hyperlink or form field), but it might be difficult to write a function that works on all pages without further customization.

Separately, I note that the forum detected your browser as Firefox 4.0.1, which has known security vulnerabilities. For general browsing, you should use one of the up-to-date versions (currently Firefox 11 and 3.6.28).

more options

If you keep pressing the Tab key then the other focusable elements on the web page get focus, so the cycle doesn't end with focusing the body element.

more options

Hi..:) thanks for the reply... I tried with all Versions of Firefox browsers even in FF 12, but this problem exists in all versions.