Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How come I can't apply a downloaded update?

 • 2 απαντήσεις
 • 9 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 13 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Helper7677

more options

I downloaded the Firefox 3.6.11 update. I tried to install the update by going to Help and clicking on "Apply Downloaded Update Now." Although Firefox was restarted, the same update still appears. In addition, there's still a "Apply Downloaded Update Now" on the Help tab.

What can I do?

I downloaded the Firefox 3.6.11 update. I tried to install the update by going to Help and clicking on "Apply Downloaded Update Now." Although Firefox was restarted, the same update still appears. In addition, there's still a "Apply Downloaded Update Now" on the Help tab. What can I do?

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

See:

Remove the files in the updates and updates\0 folder:

C:\Users\<user>\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Mozilla Firefox\updates
(%LOCALAPPDATA%\Mozilla\Firefox\Mozilla Firefox\updates)
more options

Why are you trying to apply an update for Firefox 3.6.11 when you have Firefox 3.6.13 (the latest version) installed? Going back 2 versions?
Other issues that need your attention

The information submitted with your question indicates that you have out of date plugins with known security and stability issues that should be updated. To see the plugins submitted with your question, click "More system details..." to the right of your original question post. You can also see your plugins from the Firefox menu, Tools > Add-ons > Plugins.

 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 11.5.8.612
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.4.1"
 • Next Generation Java Plug-in 1.6.0_21 for Mozilla browsers
  • version 1.6.0_22 was a security update
  • version 1.6.0_23 (latest version) is a stability update
 1. Check your plugin versions: http://www.mozilla.com/en-US/plugincheck/
  • Note: plugin check page does not have information on all plugin versions
 2. Update Shockwave for Director
  • NOTE: this is not the same as Shockwave Flash; this installs the Shockwave Player.
  • Use Firefox to download and SAVE the installer to your hard drive from the link in the article below (Desktop is a good place so you can find it).
  • When the download is complete, exit Firefox (File > Exit)
  • locate and double-click in the installer you just downloaded, let the install complete.
  • Restart Firefox and check your plugins again.
  • Download link and more information: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Using+the+Shockwave+plugin+with+Firefox
 3. Update Adobe Reader (PDF plugin):
  • From within your existing Adobe Reader (if you have it already installed):
   • Open the Adobe Reader program from your Programs list
   • Click Help > Check for Updates
   • Follow the prompts for updating
   • If this method works for you, skip the "Download complete installer" section below and proceed to "After the installation" below
  • Download complete installer (if you do NOT have Adobe Reader installed):
   • Use the links below to avoid getting the troublesome "getplus" Adobe Download Manager and other "extras" you may not want
   • Use Firefox to download and SAVE the installer to your hard drive from the appropriate link below
   • Click "Save to File"; save to your Desktop (so you can find it)
   • After download completes, close Firefox
   • Click the installer you just downloaded and allow the install to continue
    • Note: Vista and Win7 users may need to right-click the installer and choose "Run as Administrator"
   • Download link: ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/
    • Choose your OS
    • Choose the latest #.x version (example 9.x, for version 9)
    • Choose the highest number version listed
     • NOTE: 10.x is the new Adobe Reader X (Windows and Mac only as of this posting)
    • Choose your language
    • Download the file, SAVE it to your hard drive, when complete, close Firefox, click on the installer you just downloaded and let it install.
    • Windows: choose the .exe file; Mac: choose the .dmg file
  • Using either of the links below will force you to install the "getPlus" Adobe Download Manager. Also be sure to uncheck the McAfee Scanner if you do not want the link forcibly installed on your desktop
  • After the installation, start Firefox and check your version again.
 4. Update the Java plugin to the latest version.