Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

firefox wont display ebay photos as enlargements

  • 3 απαντήσεις
  • 96 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 39 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

when i click on the 'enlarge' button on an ebay photo, firefox opens a window to display the picture but it remains blank- won't load the image.

when i click on the 'enlarge' button on an ebay photo, firefox opens a window to display the picture but it remains blank- won't load the image.

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

I have tried everything the article suggests, but to no avial.

more options

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).


You can use these steps to check if images are blocked:

  • Click the "More Information" button to open the "Page Info" window with the Security tab selected (also accessible via "Tools > Page Info").
  • Go to the Media tab of the "Tools > Page Info" window.
  • Select the first image link and scroll down through the list with the Down arrow key.
  • If an image in the list is grayed and there is a check-mark in the box "Block Images from..." then remove that mark to unblock the images from that domain.