Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

DRM Widevine media issue

  • 2 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 51 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Gwenolé COUIX

more options

Hi, I can't read some DRM protected media anymore (Prime video, Spotify) in Firefox in Windows10.

The error I get say that firefox doesn't have Widevine installed (but it does).

I can read the content with other browsers (Brave) so the problem is not Windows Media Foundation i guess?

What I already tried:

-untoggling/toggling Widevine in plugins

-reinstalling firefox and using a new profile

-using Firefox Nightly

-removing the drm folder from the profile and relaunching firefox


Output of the console:

 navigator.requestMediaKeySystemAccess promise rejected 0x80530009 'Key system is unsupported'

14:30:04.665 MediaKeySystemAccess::GetKeySystemStatus(com.widevine.alpha) result=available msg= 14:30:04.665 navigator.requestMediaKeySystemAccess promise rejected 0x80530009 'Key system configuration is not supported' 14:30:04.671 MediaKeySystemAccess::GetKeySystemStatus(com.widevine.alpha) result=available msg= 14:30:04.671 navigator.requestMediaKeySystemAccess promise rejected 0x80530009 'Key system configuration is not supported' 14:30:04.676 MediaKeySystemAccess::GetKeySystemStatus(com.widevine.alpha) result=available msg= 14:30:04.676 Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at https://www.primevideo.com/region/eu/) without passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities is deprecated and will soon become unsupported. eu 14:30:04.676 navigator.requestMediaKeySystemAccess promise rejected 0x80530009 'Key system configuration is not supported' 14:30:05.692 Trying to play Widevine with no Windows Media Foundation. See https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows ref=atv_hm_hom_c_OB0766a6_brws_1_1 14:30:06.444 Request context not found for requestId: 5913 tswebextension.js:6978:29 14:30:06.687 navigator.requestMediaKeySystemAccess promise rejected 0x80530009 'Key system is unsupported' 14:30:06.687 MediaKeySystemAccess::GetKeySystemStatus(com.widevine.alpha) result=available msg= 14:30:06.687 navigator.requestMediaKeySystemAccess promise rejected 0x80530009 'Key system configuration is not supported' 14:30:06.687 MediaKeySystemAccess::GetKeySystemStatus(com.widevine.alpha) result=available msg= 14:30:06.687 navigator.requestMediaKeySystemAccess promise rejected 0x80530009 'Key system configuration is not supported' 14:30:06.687 MediaKeySystemAccess::GetKeySystemStatus(com.widevine.alpha) result=available msg= 14:30:06.687 Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at https://www.primevideo.com/region/eu/detail/XXXXXXX) without passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities is deprecated and will soon become unsupported. ref=atv_hm_hom_c_OB0766a6_brws_1_1 14:30:06.687 navigator.requestMediaKeySystemAccess promise rejected 0x80530009 'Key system configuration is not supported' 14:30:06.726 Trying to play Widevine with no Windows Media Foundation. See https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows


Any ideas?

Hi, I can't read some DRM protected media anymore (Prime video, Spotify) in Firefox in Windows10. The error I get say that firefox doesn't have Widevine installed (but it does). I can read the content with other browsers (Brave) so the problem is not Windows Media Foundation i guess? What I already tried: -untoggling/toggling Widevine in plugins -reinstalling firefox and using a new profile -using Firefox Nightly -removing the drm folder from the profile and relaunching firefox Output of the console: navigator.requestMediaKeySystemAccess promise rejected 0x80530009 'Key system is unsupported' 14:30:04.665 MediaKeySystemAccess::GetKeySystemStatus(com.widevine.alpha) result=available msg='' 14:30:04.665 navigator.requestMediaKeySystemAccess promise rejected 0x80530009 'Key system configuration is not supported' 14:30:04.671 MediaKeySystemAccess::GetKeySystemStatus(com.widevine.alpha) result=available msg='' 14:30:04.671 navigator.requestMediaKeySystemAccess promise rejected 0x80530009 'Key system configuration is not supported' 14:30:04.676 MediaKeySystemAccess::GetKeySystemStatus(com.widevine.alpha) result=available msg='' 14:30:04.676 Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at https://www.primevideo.com/region/eu/) without passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities is deprecated and will soon become unsupported. eu 14:30:04.676 navigator.requestMediaKeySystemAccess promise rejected 0x80530009 'Key system configuration is not supported' 14:30:05.692 Trying to play Widevine with no Windows Media Foundation. See https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows ref=atv_hm_hom_c_OB0766a6_brws_1_1 14:30:06.444 Request context not found for requestId: 5913 tswebextension.js:6978:29 14:30:06.687 navigator.requestMediaKeySystemAccess promise rejected 0x80530009 'Key system is unsupported' 14:30:06.687 MediaKeySystemAccess::GetKeySystemStatus(com.widevine.alpha) result=available msg='' 14:30:06.687 navigator.requestMediaKeySystemAccess promise rejected 0x80530009 'Key system configuration is not supported' 14:30:06.687 MediaKeySystemAccess::GetKeySystemStatus(com.widevine.alpha) result=available msg='' 14:30:06.687 navigator.requestMediaKeySystemAccess promise rejected 0x80530009 'Key system configuration is not supported' 14:30:06.687 MediaKeySystemAccess::GetKeySystemStatus(com.widevine.alpha) result=available msg='' 14:30:06.687 Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at https://www.primevideo.com/region/eu/detail/XXXXXXX) without passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities is deprecated and will soon become unsupported. ref=atv_hm_hom_c_OB0766a6_brws_1_1 14:30:06.687 navigator.requestMediaKeySystemAccess promise rejected 0x80530009 'Key system configuration is not supported' 14:30:06.726 Trying to play Widevine with no Windows Media Foundation. See https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows Any ideas?

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

You can toggle DRM off/on to see if that makes Firefox (re)load DRM components.

You can check the connection settings and check for possible issues with a Proxy or VPN service.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a Proxy to connect to internet, select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See also:

Χρήσιμο;

more options

Hi cor-el, thanks for your answer!

-I already tried toggling DRM without any effect.

-Right now "No Proxy" is selected in the networks settings, I also tried "Auto-detect proxy settings for this network" but it doesn't change anything

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.