Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

account access

 • 1 απάντηση
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 4 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

My account is linked to an email address I no longer have access to. How can I export all of my data to another account?

My account is linked to an email address I no longer have access to. How can I export all of my data to another account?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

You can add a secondary email address and confirm this email address. Once this email address has been confirmed, you can make the secondary email address your primary email address.


You can copy certain files with Firefox closed from one profile folder to another profile folder to transfer your personal data. Note that best is to avoid restoring a full profile folder and only restore important files that are safe to restore/transfer.


 • bookmarks and history: places.sqlite
 • favicons: favicons.sqlite
 • bookmark backups: compressed .jsonlz4 JSON backups in the bookmarkbackups folder
 • cookies.sqlite for the Cookies
 • formhistory.sqlite for saved autocomplete Form Data
 • logins.json (encrypted logins) and key4.db (encryption key/primary password) for logins saved in the Password Manager
 • cert9.db for certificates stored in the Certificate Manager
 • persdict.dat for words added to the spell checker dictionary
 • permissions.sqlite for Permissions and possibly content-prefs.sqlite for other website specific data (Site Preferences)
 • sessionstore.jsonlz4 for open tabs and pinned tabs (see also the sessionstore-backups folder)

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).