Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Bookmarks are BROKEN

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από zeroknight

more options

Took me a long time to nail this issue down. Recently (past 1-2 years?), Firefox has started suggesting the base website when you have bookmarks that include the base domain - and it's really bothersome from a UX perspective. E.g. if i have "adobe.com/express" or any other adobe bookmarks, the FIRST autocompleted url Firefox gives me is "adobe.com" which I DO NOT have as a bookmark. In my Firefox settings I also have Shortcuts and other search suggestions disabled.

Why is Firefox doing this?

Took me a long time to nail this issue down. Recently (past 1-2 years?), Firefox has started suggesting the base website when you have bookmarks that include the base domain - and it's really bothersome from a UX perspective. E.g. if i have "adobe.com/express" or any other adobe bookmarks, the FIRST autocompleted url Firefox gives me is "adobe.com" which I DO NOT have as a bookmark. In my Firefox settings I also have Shortcuts and other search suggestions disabled. Why is Firefox doing this?

Επιλεγμένη λύση

If you want to search or browse from the address bar, autofilling specific URLs can be intrusive. You can still get to bookmark suggestions quickly by pressing the down arrow key.

Some full URL autofilling for regularly visited URLs is being experimented with recently, you can try it by going to about:config and changing browser.urlbar.autoFill.adaptiveHistory.enabled to true.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Everything seems to be disabled

more options

This is what the bug looks like:

more options

This has always been the case, autofill is incremental for each component of the address. If you want a bookmark to autofill in its entirety, you can give it a keyword.

more options

zeroknight said

This has always been the case, autofill is incremental for each component of the address. If you want a bookmark to autofill in its entirety, you can give it a keyword.

I don't think that's the case - but my next question (for Mozilla/Firefox) would be: why is it like that? I obviously want to go to my bookmark, not the root URL - that's what bookmarks are for.

more options

Επιλεγμένη λύση

If you want to search or browse from the address bar, autofilling specific URLs can be intrusive. You can still get to bookmark suggestions quickly by pressing the down arrow key.

Some full URL autofilling for regularly visited URLs is being experimented with recently, you can try it by going to about:config and changing browser.urlbar.autoFill.adaptiveHistory.enabled to true.