Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How to get the standard DOM highlighters back?

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 28 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Hi, I don't know why, but my firefox's console suddenly started highlight dom elements only with borders, without background colors for padding and margin as usual. How to get them back? Attaching 2 images: one from firefox, with current boder-highlights, and sadly one from chrome, because firefox doesn't have anymore, with background highlights, just as an example of how, circa, was FF before.

How to get back?

Hi, I don't know why, but my firefox's console suddenly started highlight dom elements only with borders, without background colors for padding and margin as usual. How to get them back? Attaching 2 images: one from firefox, with current boder-highlights, and sadly one from chrome, because firefox doesn't have anymore, with background highlights, just as an example of how, circa, was FF before. How to get back?
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

That's a bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1817639

Workaround:

Go to about:config via the address bar > search for ui.prefersReducedMotion > change the value to 0.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

That's a bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1817639

Workaround:

Go to about:config via the address bar > search for ui.prefersReducedMotion > change the value to 0.

more options

Note that the above mentioned pref may not be present by default and you may have to create a new Number pref named ui.prefersReducedMotion. Changing this pref from '1' to '0' will enable other animations that are currently suppressed.