Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

PrintEditWE stopped working with 111.0

  • 3 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από clairence

more options

Hello. With the new Firefox 111.0 64-bit, I am no longer able to use the add-on PrintEditWE. Is there a security feature that was added, or a setting that I need to change? Thanks.

Hello. With the new Firefox 111.0 64-bit, I am no longer able to use the add-on PrintEditWE. Is there a security feature that was added, or a setting that I need to change? Thanks.

Επιλεγμένη λύση

What goes wrong when you try to use it?

I tested on a simple page and it inserted its toolbar and let me tweak something and preview. But I don't use it often enough to notice changes.

The author has an email support link in the left column of the add-on page if needed: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/print-edit-we/

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

You can check this article.

You can also check the Browser Console (not the Web Console) for messages about this extension.

more options

Επιλεγμένη λύση

What goes wrong when you try to use it?

I tested on a simple page and it inserted its toolbar and let me tweak something and preview. But I don't use it often enough to notice changes.

The author has an email support link in the left column of the add-on page if needed: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/print-edit-we/

more options

Thanks for the replies. I contacted the developer who had me uninstall and reinstall. Works now. Once again, it's the simplest solution....