Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

"Incorrect Password" error when trying to resync my laptop

  • 2 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 83 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από paul.martzen

more options

I have had several computers and a phone synced with Firefox. Recently, my mac book had to be wiped and OS reinstalled. Since then I have been unable to sync to my Firefox account on that laptop. I enter my standard email and the same password as on my desktop, but get an error stating, "Incorrect Password".

Following suggestion from an older thread with the same problem, I installed a nightly build on my desktop and tried to log in with that, unsuccessfully. Same problem. I used my same email and same password, but the nightly build version of Firefox reported the error, "Incorrect Password".

While thinking about this, I checked my newish phone and found it was not synced either. Using my email and password, I was unable to get it to sync. However, I was able to sync the phone using the QR code. So my phone is now synced to my Firefox account.

I really want to get the laptop to sync to my Firefox account and am mystified as to how to track down what the problem might be.

I have had several computers and a phone synced with Firefox. Recently, my mac book had to be wiped and OS reinstalled. Since then I have been unable to sync to my Firefox account on that laptop. I enter my standard email and the same password as on my desktop, but get an error stating, "Incorrect Password". Following suggestion from an older thread with the same problem, I installed a nightly build on my desktop and tried to log in with that, unsuccessfully. Same problem. I used my same email and same password, but the nightly build version of Firefox reported the error, "Incorrect Password". While thinking about this, I checked my newish phone and found it was not synced either. Using my email and password, I was unable to get it to sync. However, I was able to sync the phone using the QR code. So my phone is now synced to my Firefox account. I really want to get the laptop to sync to my Firefox account and am mystified as to how to track down what the problem might be.

Επιλεγμένη λύση

Okay, figured it out. Turns out my password was not the same as I thought, but my standard log in was so automatic, that I didn't see a way to confirm the actual password. When I logged out and back in on my desktop, the password is filled in automatically, but is not visible. However, when I added a keystroke, (a couple of spaces), then the eyeball appeared that allowed me to view what my actual password was. Surprise, surprise it was different than what I thought it was. Once I could see the current password, I was able to log in to my laptop and the nightly build version using that email and password.

I suspect that the password I kept trying to use was for a different email and I simply forgot that I had switched emails. I will test this theory by trying to log in with the other email and the older password. Nope. I have the same password for the other email. Somehow I changed passwords and totally forgot.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Working with the nightly build version just now, it seemed like it accepted my password, as it sent an authorization code to me. But, when I typed in the correct authorization code, then I got the error message, "Incorrect Password". Tried it twice with the same result. Tried again on the laptop and it immediately said, "Incorrect Password".

more options

Επιλεγμένη λύση

Okay, figured it out. Turns out my password was not the same as I thought, but my standard log in was so automatic, that I didn't see a way to confirm the actual password. When I logged out and back in on my desktop, the password is filled in automatically, but is not visible. However, when I added a keystroke, (a couple of spaces), then the eyeball appeared that allowed me to view what my actual password was. Surprise, surprise it was different than what I thought it was. Once I could see the current password, I was able to log in to my laptop and the nightly build version using that email and password.

I suspect that the password I kept trying to use was for a different email and I simply forgot that I had switched emails. I will test this theory by trying to log in with the other email and the older password. Nope. I have the same password for the other email. Somehow I changed passwords and totally forgot.