Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Purple themed private window

  • 4 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 77 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από llpropman8

more options

Is there a toggle to turn off the purple theme in private windows? As an elderly person I find it hard to see things and it's quite irritating to say the least. This only started showing up in my Windows 10 and my linux systems in FF Version 106 and is also violating my preferences to have a totally blank page when a new private window is opened. Suggestions would be most appreciated.

Is there a toggle to turn off the purple theme in private windows? As an elderly person I find it hard to see things and it's quite irritating to say the least. This only started showing up in my Windows 10 and my linux systems in FF Version 106 and is also violating my preferences to have a totally blank page when a new private window is opened. Suggestions would be most appreciated.

Επιλεγμένη λύση

Thanks for the information. It solved the Task bar/URL/Bookmarks etc area but however that didn't have any effect on starting a new private tab with a blank page. However that said, I can live with that! Much appreciated.  :-)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Try to enter about:config in the URL bar and set browser.theme.dark-private-windows =false.

more options

Επιλεγμένη λύση

Thanks for the information. It solved the Task bar/URL/Bookmarks etc area but however that didn't have any effect on starting a new private tab with a blank page. However that said, I can live with that! Much appreciated.  :-)

more options

Other Preferences are

To reverse the change of private windows opening as a separate window on the windows taskbar: in about:config set browser.privateWindowSeparation.enabled to false and if you dislike it saying private browsing in the corner, set browser.privatebrowsing.enable-new-indicator to false, and the new logo can also be disabled with browser.privatebrowsing.enable-new-logo as false.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη James

more options

Thanks for the extra information, James...appreciated. :-)