Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Clicking on boxes in web forms

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

using Firefox 102.0.1 (64-bit) on a 2010 Mac High Sierra 10.13.6. Clicking on boxes in web forms do not show choice made, both in my medical mychart app, as well as the USPS web app. What gives? Thanks, Stefan Also includes your own web form below for emailing when an answer is provided. How will I know if I'm missing some answers if I can't see the choice I made??

using Firefox 102.0.1 (64-bit) on a 2010 Mac High Sierra 10.13.6. Clicking on boxes in web forms do not show choice made, both in my medical mychart app, as well as the USPS web app. What gives? Thanks, Stefan Also includes your own web form below for emailing when an answer is provided. How will I know if I'm missing some answers if I can't see the choice I made??

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Make sure you haven't enabled High Contrast mode in the OS settings.

Make sure you allow pages to choose their own colors.

  • Settings -> General: Fonts & Colors -> Colors: "Override the colors specified by the page with your selections above"

Try "Never" if the default "Only with High Contrast themes" isn't working.

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window