Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Lost bookmarks with browser update

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Hi My browser updated to latest version 100.0.1 but all my opened tabs are missing. And what is more important all my sync bookmarks are also gone. I can note restore any of sync data.

Hi My browser updated to latest version 100.0.1 but all my opened tabs are missing. And what is more important all my sync bookmarks are also gone. I can note restore any of sync data.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

What about the rest of your profile? Settings, bookmarks, history, passwords . . . .


If you have sync, and there is a problem anywhere, Shut Down Sync Immediately On All Devices to prevent the problem from spreading. Type https://accounts.firefox.com/settings<enter> in the address box. Once the problem is fixed, perform the same repair on all computers/profiles before using sync again.


[v57+] Places Maintenance is built into Firefox.

Type about:support<enter> in the address box.

You will find Places Database near the bottom. Press the Verify Integrity button.

If any errors are reported: https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-bookmarks-and-history-will-not-be-functional

The places.sqlite and favicons.sqlite files contains your History and Bookmarks. And it looks like they are corrupted.

Type about:support<enter> in the address box.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

Locate the above files. Then rename or delete them. Restart Firefox. The browser should then create a new place.sqlite and recover your bookmarks from the backup files.

Note: Your history is not backed up and will be lost.