Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Sites not loading with Google Fonts APIs, CDNs, etc.

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 614 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από stevenrkn

more options

Running Firefox 98.0.2 (64-bit) Mac OS Monterey 12.2.1 (21D62)

Many websites are not loading at all or taking many minutes to load (bankofamerica.com, maps.google.com, etc.) Maps.google.com does not even load on Firefox.

Usually indicates 'waiting for fonts.google.' in the lower left hand corner, but site never loads. This is happening more frequently, on more and more websites.

Google Chrome has 0 issues loading the same websites. Firefox specific issue independent of ISP. Tried restarting, updating, etc. No luck.

Running Firefox 98.0.2 (64-bit) Mac OS Monterey 12.2.1 (21D62) Many websites are not loading at all or taking many minutes to load (bankofamerica.com, maps.google.com, etc.) Maps.google.com does not even load on Firefox. Usually indicates 'waiting for fonts.google.' in the lower left hand corner, but site never loads. This is happening more frequently, on more and more websites. Google Chrome has 0 issues loading the same websites. Firefox specific issue independent of ISP. Tried restarting, updating, etc. No luck.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

I downgraded from Firefox 98.0.2 (64-bit) to 96.0.2 (64-bit) and everything works fine. All Plugins / Extensions / Settings are the same.

Please check maps.google.com / bofa.com to see if they load 98.0.2

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

[v56+] Type about:preferences#general<enter> in the address box. Under fonts and colors, press the Advanced button. Scroll to the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

Make sure you haven't enabled a High Contrast theme in the OS settings.

  • We have seen reports that this can be caused by a problem with fonts like Roboto or Helvetica that

you have installed locally and that might be corrupted or are missing some variants. Also, make sure you allow pages to choose their own fonts and that you do not block remote (downloadable) fonts.

  • If you use uBlock Origin make sure not to "block remote fonts".
more options

Make sure you are not blocking content.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

more options

It's not solely on Fonts. It can be from various third-party links added to a web page. For example, on bankofamerica.com, in troubleshoot-mode, it took 20+ seconds to load the page.

more options

Επιλεγμένη λύση

I downgraded from Firefox 98.0.2 (64-bit) to 96.0.2 (64-bit) and everything works fine. All Plugins / Extensions / Settings are the same.

Please check maps.google.com / bofa.com to see if they load 98.0.2