Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

YouTube Video GPU Decoding only works in Troubleshooting Mode

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 399 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Jacob

more options

I recently upgraded graphics cards from an Nvidia GTX 1080 to an AMD 6900XT. Since then I noticed video stuttering on YouTube while playing 4k videos, especially noticeable at 4k/60FPS (example video ). Prior to the upgrade, I was not experiencing issues.

I monitored task manager as the video was playing to see CPU usage, which was sitting at 25% (4 core 8 thread CPU). GPU usage was fluctuating from 1-3%.

I tried resetting all the changed configuration options in about:config, removing all add-ons, "Refreshing" Firefox, and ultimately uninstalling and reinstalling. Nothing has worked so far except for "Troubleshooting mode" in about:support. In that mode, I experience no stuttering and GPU usage rises to 25-35% with the video playing, even before I reinstalled.

This most likely isn't a networking issue as the "Stats for nerds" option on the YouTube video shows I have 10-20s of buffer while the video is still stuttering.

I would like to find out what's different about Troubleshooting Mode that is not giving me the same problem while in "Normal Mode". Any advice?

I recently upgraded graphics cards from an Nvidia GTX 1080 to an AMD 6900XT. Since then I noticed video stuttering on YouTube while playing 4k videos, especially noticeable at 4k/60FPS ([https://www.youtube.com/watch?v=LXb3EKWsInQ example video] ). Prior to the upgrade, I was not experiencing issues. I monitored task manager as the video was playing to see CPU usage, which was sitting at 25% (4 core 8 thread CPU). GPU usage was fluctuating from 1-3%. I tried resetting all the changed configuration options in about:config, removing all add-ons, "Refreshing" Firefox, and ultimately uninstalling and reinstalling. Nothing has worked so far except for "Troubleshooting mode" in about:support. In that mode, I experience no stuttering and GPU usage rises to 25-35% with the video playing, even before I reinstalled. This most likely isn't a networking issue as the "Stats for nerds" option on the YouTube video shows I have 10-20s of buffer while the video is still stuttering. I would like to find out what's different about Troubleshooting Mode that is not giving me the same problem while in "Normal Mode". Any advice?

Επιλεγμένη λύση

Before I removed the old video card, I downloaded and ran Display Driver Uninstaller (DDU). Not sure if you're familiar with it, but it seems to have garnered a reputation for being good at completely removing display drivers, be it from NVIDIA, AMD, or Intel.

The first thing I noticed after logging back in after installing the card was only one of my two monitors was recognized. I naturally assumed this was because all drivers had been removed, so I went to AMD's website and downloaded their driver installation tool to install the latest drivers, after which both displays were working.

Then I started noticing the video stuttering on YouTube, tried some basic troubleshooting, and made this post.

Later, I realized this issue wasn't specific to Firefox- I could download videos and experience the same problem using VLC. So I figured you're right, this is probably a driver problem.

I tried running DDU and reinstalling drivers a few times with no luck. I downloaded DXVA Checker and watching the video decode usage while playing, and observed a couple things:

  1. Video decode usage was frequently at or near 100% while playing 4k/60fps videos
  2. The task manager "GPU Utilization" was at basically zero, which led me to the conclusion that the Task Manager "Performance" tab is basically useless/misleading in this situation

I started to think that maybe DDU wasn't actually removing all the drivers. So I nuked everything and installed a Linux distro. The distro I installed came with the open-source Mesa drivers for AMD GPUs. I was not experiencing any stutters playing 4k/60fps videos.

I didn't really plan on switching to Linux over the weekend, so I once again wiped everything and reinstalled Windows 10. This time, I had a bit of a different experience- while Windows was in the middle of its first-time setup, my second monitor came online. Once I got through the setup, I checked Device Manager and saw that Windows had automatically downloaded and installed an older driver from AMD, version 30.0.13023.4001.

I tried playing the same YouTube video I mentioned earlier, and, what do you know, no stuttering. I downloaded DXVA Checker once more just to confirm, and I could see video decode usage was now down to 50-60%. Downloaded a couple more videos to confirm outside of Firefox, and same result.

And just to absolutely put the nail in the coffin that this is a driver issue, I downloaded the latest driver from AMD's website again, and it was back to ~100% video decode usage with stuttering. Ran DDU, waited a few minutes for Windows to redownload the older driver, and no stuttering with ~50-60% video decode usage.

I tried some higher resolution videos just for fun. At 5k/60, I think I could see some stuttering, but not very substantial. Higher than that, the card just can't keep up. Which is still pretty unfortunate considering my almost 6 year old NVIDIA card was doing better with that. I'll have to live with this for now.

Thanks for the help.

Summary: Something seems to be wrong with the newer AMD drivers on Windows. Running "Display Driver Uninstaller (DDU)", then waiting a few minutes for Windows to automatically download an older version of the driver (you can see the download in the "Windows Update" section) has for the most part resolved the issue for me. For >5k/60fps videos, the video decode performance is still pretty bad.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Sorry, I thought I had ticked the box to include troubleshooting info, but maybe not. Here's a gist with that data: https://gist.github.com/jmitash/c1a310758c227bc53693e14dc68fb6cd

And the part to answer your question specifically:

"name": "Firefox", "osVersion": "Windows_NT 10.0 19043", "version": "99.0b8",

more options

Επιλεγμένη λύση

Before I removed the old video card, I downloaded and ran Display Driver Uninstaller (DDU). Not sure if you're familiar with it, but it seems to have garnered a reputation for being good at completely removing display drivers, be it from NVIDIA, AMD, or Intel.

The first thing I noticed after logging back in after installing the card was only one of my two monitors was recognized. I naturally assumed this was because all drivers had been removed, so I went to AMD's website and downloaded their driver installation tool to install the latest drivers, after which both displays were working.

Then I started noticing the video stuttering on YouTube, tried some basic troubleshooting, and made this post.

Later, I realized this issue wasn't specific to Firefox- I could download videos and experience the same problem using VLC. So I figured you're right, this is probably a driver problem.

I tried running DDU and reinstalling drivers a few times with no luck. I downloaded DXVA Checker and watching the video decode usage while playing, and observed a couple things:

  1. Video decode usage was frequently at or near 100% while playing 4k/60fps videos
  2. The task manager "GPU Utilization" was at basically zero, which led me to the conclusion that the Task Manager "Performance" tab is basically useless/misleading in this situation

I started to think that maybe DDU wasn't actually removing all the drivers. So I nuked everything and installed a Linux distro. The distro I installed came with the open-source Mesa drivers for AMD GPUs. I was not experiencing any stutters playing 4k/60fps videos.

I didn't really plan on switching to Linux over the weekend, so I once again wiped everything and reinstalled Windows 10. This time, I had a bit of a different experience- while Windows was in the middle of its first-time setup, my second monitor came online. Once I got through the setup, I checked Device Manager and saw that Windows had automatically downloaded and installed an older driver from AMD, version 30.0.13023.4001.

I tried playing the same YouTube video I mentioned earlier, and, what do you know, no stuttering. I downloaded DXVA Checker once more just to confirm, and I could see video decode usage was now down to 50-60%. Downloaded a couple more videos to confirm outside of Firefox, and same result.

And just to absolutely put the nail in the coffin that this is a driver issue, I downloaded the latest driver from AMD's website again, and it was back to ~100% video decode usage with stuttering. Ran DDU, waited a few minutes for Windows to redownload the older driver, and no stuttering with ~50-60% video decode usage.

I tried some higher resolution videos just for fun. At 5k/60, I think I could see some stuttering, but not very substantial. Higher than that, the card just can't keep up. Which is still pretty unfortunate considering my almost 6 year old NVIDIA card was doing better with that. I'll have to live with this for now.

Thanks for the help.

Summary: Something seems to be wrong with the newer AMD drivers on Windows. Running "Display Driver Uninstaller (DDU)", then waiting a few minutes for Windows to automatically download an older version of the driver (you can see the download in the "Windows Update" section) has for the most part resolved the issue for me. For >5k/60fps videos, the video decode performance is still pretty bad.