Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Remove Shortcuts when hiding menu items

 • 5 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 37 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I'm hiding menu items using userChrome.css with option “toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets” set to “true”.

So I am hiding some menu items like for example

 1. menu_find { display: none !important }

however though the menu item is gone how do I get rid of the ctrl-F menu shortcut...

I have many such menu items to remove so I need a generic solution to override the short-cut icons associated with the menu items I want to remove

I'm hiding menu items using userChrome.css with option “toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets” set to “true”. So I am hiding some menu items like for example #menu_find { display: none !important } however though the menu item is gone how do I get rid of the ctrl-F menu shortcut... I have many such menu items to remove so I need a generic solution to override the short-cut icons associated with the menu items I want to remove

Επιλεγμένη λύση

I found a way by adding two files under the Firefox directory

  • Firefox64\defaults\pref\config-prefs.js**
  pref("general.config.filename", "config.js");  
  pref("general.config.obscure_value", 0); 
  pref("general.config.sandbox_enabled", false); 
  • Firefox64\config.js**
  let { classes: Cc, interfaces: Ci, manager: Cm } = Components;
  const {Services} = Components.utils.import('resource://gre/modules/Services.jsm');
  function ConfigJS() { Services.obs.addObserver(this, 'chrome-document-global-created', false); }
  ConfigJS.prototype = {
  observe: function (aSubject) { aSubject.addEventListener('DOMContentLoaded', this, {once: true}); },
  handleEvent: function (aEvent) {
   let document = aEvent.originalTarget; let window = document.defaultView; let location = window.location;
   if (/^(chrome:(?!\/\/(global\/content\/commonDialog|browser\/content\/webext-panels)\.x?html)|about:(?!blank))/i.test(location.href)) {
    if (window._gBrowser) {
     let keys = ["key_find", "key_findAgain", "key_findPrevious", "key_gotoHistory", "addBookmarkAsKb", "bookmarkAllTabsKb", "showAllHistoryKb", "manBookmarkKb", "viewBookmarksToolbarKb", "key_savePage", "key_search", "key_search2", "focusURLBar", "focusURLBar2", "key_openDownloads", "openFileKb", "key_reload_skip_cache", "key_viewSource", "key_viewInfo", "key_privatebrowsing", "key_quitApplication", "context-bookmarklink"];
     for (var i=0; i < keys.length; i++) {
       let keyCommand = window.document.getElementById(keys[i]);
       if (keyCommand != undefined) { 
        keyCommand.removeAttribute("command"); 
        keyCommand.removeAttribute("key"); 
        keyCommand.removeAttribute("modifiers"); 
        keyCommand.removeAttribute("oncommand"); 
        keyCommand.removeAttribute("data-l10n-id"); 
       }
     }
    }
   }
  }
  };
  if (!Services.appinfo.inSafeMode) { new ConfigJS(); }

You can get a list of ids for the keys from the source by putting the following URL in your browser

  view-source:chrome://browser/content/browser.xhtml
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

You can't disable a keyboard shortcut via CSS (you can only hide content), that is only possible via JavaScript and can possibly be achieved via an autoconfig.cfg file.

more options

cor-el said

You can't disable a keyboard shortcut via CSS (you can only hide content), that is only possible via JavaScript and can possibly be achieved via an autoconfig.cfg file.

Is there any example how to use autoconfig.cfg to do this?

more options

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options

Επιλεγμένη λύση

I found a way by adding two files under the Firefox directory

  • Firefox64\defaults\pref\config-prefs.js**
  pref("general.config.filename", "config.js");  
  pref("general.config.obscure_value", 0); 
  pref("general.config.sandbox_enabled", false); 
  • Firefox64\config.js**
  let { classes: Cc, interfaces: Ci, manager: Cm } = Components;
  const {Services} = Components.utils.import('resource://gre/modules/Services.jsm');
  function ConfigJS() { Services.obs.addObserver(this, 'chrome-document-global-created', false); }
  ConfigJS.prototype = {
  observe: function (aSubject) { aSubject.addEventListener('DOMContentLoaded', this, {once: true}); },
  handleEvent: function (aEvent) {
   let document = aEvent.originalTarget; let window = document.defaultView; let location = window.location;
   if (/^(chrome:(?!\/\/(global\/content\/commonDialog|browser\/content\/webext-panels)\.x?html)|about:(?!blank))/i.test(location.href)) {
    if (window._gBrowser) {
     let keys = ["key_find", "key_findAgain", "key_findPrevious", "key_gotoHistory", "addBookmarkAsKb", "bookmarkAllTabsKb", "showAllHistoryKb", "manBookmarkKb", "viewBookmarksToolbarKb", "key_savePage", "key_search", "key_search2", "focusURLBar", "focusURLBar2", "key_openDownloads", "openFileKb", "key_reload_skip_cache", "key_viewSource", "key_viewInfo", "key_privatebrowsing", "key_quitApplication", "context-bookmarklink"];
     for (var i=0; i < keys.length; i++) {
       let keyCommand = window.document.getElementById(keys[i]);
       if (keyCommand != undefined) { 
        keyCommand.removeAttribute("command"); 
        keyCommand.removeAttribute("key"); 
        keyCommand.removeAttribute("modifiers"); 
        keyCommand.removeAttribute("oncommand"); 
        keyCommand.removeAttribute("data-l10n-id"); 
       }
     }
    }
   }
  }
  };
  if (!Services.appinfo.inSafeMode) { new ConfigJS(); }

You can get a list of ids for the keys from the source by putting the following URL in your browser

  view-source:chrome://browser/content/browser.xhtml
more options

Note that in Firefox 117 and newer you need to remove this line:

const {Services} = Components.utils.import('resource://gre/modules/Services.jsm');

Add this line instead:

const Services = globalThis.Services || ChromeUtils.import("resource://gre/modules/Services.jsm").Services;