Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

clearing cookies when firefox closed

more options

windows 10 on dell PC 64 bit Firefox 96.0.3 (64-bit Does not clear cookies when closed when set to private browsing mode.

Cookies and Site Data Your stored cookies, site data, and cache are currently using 91.0 kB of disk space. Learn more In permanent private browsing mode, cookies and site data will always be cleared when Firefox is closed. Delete cookies and site data when Firefox is closed (checked-marked)

History Firefox will Use custom settings for history Always use private browsing mode (checked-marked)

Visited CTV news, closed browser re-opened and 91.0kb of data saved

Concern is whenever we perform banking or File Taxes information may be retained if we neglect to manually clear cache.

windows 10 on dell PC 64 bit Firefox 96.0.3 (64-bit Does not clear cookies when closed when set to private browsing mode. Cookies and Site Data Your stored cookies, site data, and cache are currently using 91.0 kB of disk space. Learn more In permanent private browsing mode, cookies and site data will always be cleared when Firefox is closed. Delete cookies and site data when Firefox is closed (checked-marked) History Firefox will Use custom settings for history Always use private browsing mode (checked-marked) Visited CTV news, closed browser re-opened and 91.0kb of data saved Concern is whenever we perform banking or File Taxes information may be retained if we neglect to manually clear cache.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Your own browsing data from private windows should be removed when you close the last private window. However, Firefox does gather some materials on its own for the new tab page and other purposes. To see exactly what files are the disk cache, you can type or paste about:cache in the address bar and press Enter to load that page. Then follow the link to the disk cache to see what is there.