Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox (maybe) causing system to freeze (screen goes black - unresponding)

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 14 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Hello!

I have daily freezes on my ASUS TUF FA706IU.316 which can only be solved via forced rebooting.

In Event Viewer, it looks like Firefox is the app crashing just before the freeze.

Here is what I read:

Faulting application name: firefox.exe, version: 95.0.2.8022, time stamp: 0x61be560a Faulting module name: mozglue.dll, version: 95.0.2.8022, time stamp: 0x61be55f9 Exception code: 0x80000003 Fault offset: 0x000000000002a3ab Faulting process id: 0x4f0 Faulting application start time: 0x01d8046e3f4b06a9 Faulting application path: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe Faulting module path: C:\Program Files\Mozilla Firefox\mozglue.dll Report Id: f40313e5-2f0b-46e8-baca-1126a1c6dd4d Faulting package full name: Faulting package-relative application ID:

Another error: Faulting application name: firefox.exe, version: 95.0.2.8022, time stamp: 0x61be560a Faulting module name: unknown, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x00000000 Exception code: 0xc0000005 Fault offset: 0x00000118ceb5447a Faulting process id: 0x12d4 Faulting application start time: 0x01d801b616988704 Faulting application path: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe Faulting module path: unknown Report Id: 7d0d9615-36bc-4281-aa14-ed1741de64ca Faulting package full name: Faulting package-relative application ID:

And another one: Faulting application name: firefox.exe, version: 95.0.2.8022, time stamp: 0x61be560a Faulting module name: xul.dll, version: 95.0.2.8022, time stamp: 0x61be567e Exception code: 0xc0000005 Fault offset: 0x00000000016cb28f Faulting process id: 0x1b34 Faulting application start time: 0x01d8002c46673539 Faulting application path: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe Faulting module path: C:\Program Files\Mozilla Firefox\xul.dll Report Id: 89521a14-31c9-4340-a33e-5316f9ae84e0 Faulting package full name: Faulting package-relative application ID:

Errors are almost always associated with this one: Faulting application name: cpumetricsserver.exe, version: 10.1.2.1884, time stamp: 0x615c7dd8 Faulting module name: cpumetricsserver.exe, version: 10.1.2.1884, time stamp: 0x615c7dd8 Exception code: 0xc0000409 Fault offset: 0x00000000000076bc Faulting process id: 0x378c Faulting application start time: 0x01d8002c011c6719 Faulting application path: C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\cpumetricsserver.exe Faulting module path: C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\cpumetricsserver.exe Report Id: 1c55d832-118e-43c6-95e5-de87931579d2 Faulting package full name: Faulting package-relative application ID:

Thanks a lot for any support, the notebook is unusable!!

Hello! I have daily freezes on my ASUS TUF FA706IU.316 which can only be solved via forced rebooting. In Event Viewer, it looks like Firefox is the app crashing just before the freeze. Here is what I read: Faulting application name: firefox.exe, version: 95.0.2.8022, time stamp: 0x61be560a Faulting module name: mozglue.dll, version: 95.0.2.8022, time stamp: 0x61be55f9 Exception code: 0x80000003 Fault offset: 0x000000000002a3ab Faulting process id: 0x4f0 Faulting application start time: 0x01d8046e3f4b06a9 Faulting application path: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe Faulting module path: C:\Program Files\Mozilla Firefox\mozglue.dll Report Id: f40313e5-2f0b-46e8-baca-1126a1c6dd4d Faulting package full name: Faulting package-relative application ID: Another error: Faulting application name: firefox.exe, version: 95.0.2.8022, time stamp: 0x61be560a Faulting module name: unknown, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x00000000 Exception code: 0xc0000005 Fault offset: 0x00000118ceb5447a Faulting process id: 0x12d4 Faulting application start time: 0x01d801b616988704 Faulting application path: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe Faulting module path: unknown Report Id: 7d0d9615-36bc-4281-aa14-ed1741de64ca Faulting package full name: Faulting package-relative application ID: And another one: Faulting application name: firefox.exe, version: 95.0.2.8022, time stamp: 0x61be560a Faulting module name: xul.dll, version: 95.0.2.8022, time stamp: 0x61be567e Exception code: 0xc0000005 Fault offset: 0x00000000016cb28f Faulting process id: 0x1b34 Faulting application start time: 0x01d8002c46673539 Faulting application path: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe Faulting module path: C:\Program Files\Mozilla Firefox\xul.dll Report Id: 89521a14-31c9-4340-a33e-5316f9ae84e0 Faulting package full name: Faulting package-relative application ID: Errors are almost always associated with this one: Faulting application name: cpumetricsserver.exe, version: 10.1.2.1884, time stamp: 0x615c7dd8 Faulting module name: cpumetricsserver.exe, version: 10.1.2.1884, time stamp: 0x615c7dd8 Exception code: 0xc0000409 Fault offset: 0x00000000000076bc Faulting process id: 0x378c Faulting application start time: 0x01d8002c011c6719 Faulting application path: C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\cpumetricsserver.exe Faulting module path: C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\cpumetricsserver.exe Report Id: 1c55d832-118e-43c6-95e5-de87931579d2 Faulting package full name: Faulting package-relative application ID: Thanks a lot for any support, the notebook is unusable!!

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Let’s do a full clean re-install;

Note: Firefox comes in three or more folders on all computers. They are;

Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And two folders in the profile of each user on the computer for each Firefox profile for that user.

If you remove the Firefox folder, the user profiles would not be affected.


Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Firefox ESR; Extended Support Release {web link}

Beta, Developer, Nightly versions https://www.mozilla.org/en-US/firefox/channel/desktop/

Install Older Version Of Firefox {web link} Be sure to read everything here.


Save the file. Then Close Firefox.

Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files C:\Program Files (x86) Note: Check Both Folders

Mac: Open the "Applications" folder. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Linux: Check your user manual. If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it. See Install Firefox on Linux; https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder Firefox in your home directory. http://www.mozilla.org/firefox#desktop ++++++++++++++++++++++++++++ Look for, and remove any Mozilla or Firefox program folders. Do not remove the Mozilla Thunderbird folder if there is one.

Do Not remove any profile folders.

After rebooting the computer, run a registry scanner if you have one. Then run the installer. +++++++++++++++++++++++++++ If there is a problem, start your Computer in safe mode and try again.

How to Start all Computers in Safe Mode; {web link} Free Online Encyclopedia