Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Removing URL from history

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 61 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I have tried all three methods mentioned on this webpage for removing one URL but it doesn't work: https://support.mozilla.org/en-US/kb/remove-websites-address-bar-suggestions

Particularly, when I try the 'Clear all items for a single site' method, the URL I want to remove from the browser's history does not show up in the search box in the History Library. However, when I start typing the URL in the address bar, the browser still suggests that URL.

What should I do to remove this URL so that it does not show up suggestions on the address bar?

I have tried all three methods mentioned on this webpage for removing one URL but it doesn't work: https://support.mozilla.org/en-US/kb/remove-websites-address-bar-suggestions Particularly, when I try the 'Clear all items for a single site' method, the URL I want to remove from the browser's history does not show up in the search box in the History Library. However, when I start typing the URL in the address bar, the browser still suggests that URL. What should I do to remove this URL so that it does not show up suggestions on the address bar?

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Hello there I have found a link for you to help you with this problem!! Thank you for reaching out for support! I hope this helps

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1280904

Wes

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/automatically-fill-address-and-credit-cards https://support.mozilla.org/en-US/kb/control-whether-firefox-automatically-fills-forms

That could be the form filler built into Firefox. Click in the field, enter a character or two and STOP ! Using the arrow keys, highlight an unwanted entry. Then press Shift + Delete

Repeat as needed.


https://support.mozilla.org/en-US/kb/address-bar-autocomplete-firefox Current Firefox: Menu → Options → Search → scroll down to Search Suggestions section and select or deselect the options you wish.

Older versions: Type about:preferences#privacy<enter> in the address box. At the bottom of the page, find Location or Address box.

more options

Is there a special icon attached to the favicon of that suggestion ?

  • bookmarks have a star attached
  • items pinned on the new tab page have a pin attached

If you currently do not have a history item then you can open this page to create new history to be able to use "Forget About This Site".