Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

The browser crashes frequently

  • 16 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από David

more options

The browser crashes frequently, even if I restore the bookmarks and some necessary plug-ins after reinstalling. there are 3 reports submitted by your interface.

report id: bp-61a7e2c3-3ce8-4856-9941-587d20211122 bp-e7ef6793-584d-448b-ac6d-1c0a90211122 bp-4a81c954-4ee7-4726-b8cd-7105b0211122

The browser crashes frequently, even if I restore the bookmarks and some necessary plug-ins after reinstalling. there are 3 reports submitted by your interface. report id: bp-61a7e2c3-3ce8-4856-9941-587d20211122 bp-e7ef6793-584d-448b-ac6d-1c0a90211122 bp-4a81c954-4ee7-4726-b8cd-7105b0211122

Όλες οι απαντήσεις (16)

more options

bp-61a7e2c3-3ce8-4856-9941-587d20211122 bp-e7ef6793-584d-448b-ac6d-1c0a90211122

Signature: RtlpFreeHeapInternal | RtlFreeHeap | nsCOMPtr_base::assign_from_qi | IPC::ParamTraits<nsIReferrerInfo*>::Read

Crash Reason STATUS_HEAP_CORRUPTION

SogouPY.ime = Beijing Sogou Technology Development +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-4a81c954-4ee7-4726-b8cd-7105b0211122 Signature: RtlpFreeHeapInternal | RtlFreeHeap | v8::internal::SMRegExpMacroAssembler::CheckSpecialCharacterClass

Crash Reason STATUS_HEAP_CORRUPTION

SogouPY.ime = Beijing Sogou Technology Development

more options

Make sure all software is up to date. Including Beijing Sogou Technology Development

If the problem continues, disable that program.

more options

unfortunately, the problem still lasts after I uninstall Beijing Sogou input software and restarting

here are crash reports:

bp-2fb685ec-89ef-416d-ac2e-b63400211122 bp-6ef95a14-6824-4486-ae2a-524bf0211122

more options

bp-2fb685ec-89ef-416d-ac2e-b63400211122 Signature: RtlpFreeHeapInternal | RtlFreeHeap | nsCOMPtr_base::assign_from_qi | IPC::ParamTraits<nsIReferrerInfo*>::Read

Crash Reason STATUS_HEAP_CORRUPTION ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-6ef95a14-6824-4486-ae2a-524bf0211122 Signature: RtlpFreeHeapInternal | RtlFreeHeap | v8::internal::SMRegExpMacroAssembler::CheckSpecialCharacterClass

Uptime 9 seconds

Crash Reason STATUS_HEAP_CORRUPTION

more options

Use these links to create a new profile. Use this new profile as is. Is the problem still there?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible

http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Navigating_to_the_profile_folder

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles


Type about:profiles<enter> in the address bar.

more options

If I just reinstall or create a new profile file and set it as the default, this kind of problem will not happen. Once I log in to my Firefox account, bookmarks and extensions will be synchronized to Firefox. At first I thought it was a problem with the proxy plug-in (FoxyProxy Standard by Eric H. Jung), but the problem persisted after I removed the plug-in, so I I continued to remove the (New Tab Override by Sören Hentzschel) plug-in, because when I tried to open a new tap, Firefox entered a state of no response, and I must not forcefully terminate the Firefox process. Now I am observing whether the problem will occur again.


By the way, a week ago I deleted some duplicate dividing lines and Firefox's own folders in setting- manage bookmarks. Will this cause Firefox to crash?

more options

David said

. . . I deleted some duplicate dividing lines . . . . Will this cause Firefox to crash?

It shouldn't. But just in case;

[v57+] Places Maintenance is built into Firefox.

Type about:support<enter> in the address bar.

You will find Places Database near the bottom. Press the Verify Integrity button.

If any errors are reported: https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-bookmarks-and-history-will-not-be-functional

The places.sqlite file contains your History and Bookmarks. And it looks like it is corrupted.

Type about:support<enter> in the address bar.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

Locate the above file. Then rename or delete it. Restart Firefox. The browser should then create a new place.sqlite and recover your bookmarks from the backup files.

Note: Your history is not backed up and will be lost.

more options

The integrity verification result does not seem to have any problems, but the crash or unresponsiveness still exists.

> Task: checkIntegrity + The places.sqlite database is sane + The favicons.sqlite database is sane > Task: invalidateCaches + The caches have been invalidated > Task: checkCoherence + The database is coherent > Task: expire + Database cleaned up > Task: originFrecencyStats + Recalculated origin frecency stats > Task: vacuum + Initial database size is 5120KiB + The database has been vacuumed + Final database size is 5120KiB > Task: stats + Places.sqlite size is 5120KiB + Favicons.sqlite size is 5120KiB + pragma_user_version is 59 + pragma_page_size is 32768 + pragma_cache_size is -2048 + pragma_journal_mode is wal + pragma_synchronous is 1 + History can store a maximum of 43474 unique pages + Table moz_origins has 481 records + Table moz_places has 1862 records + Table moz_historyvisits has 1595 records + Table moz_inputhistory has 1 records + Table moz_bookmarks has 533 records + Table moz_bookmarks_deleted has 0 records + Table moz_keywords has 1 records + Table sqlite_sequence has 1 records + Table moz_anno_attributes has 0 records + Table moz_annos has 0 records + Table moz_items_annos has 0 records + Table moz_meta has 5 records + Table moz_places_metadata has 0 records + Table moz_places_metadata_search_queries has 0 records + Table moz_places_metadata_snapshots has 0 records + Table moz_places_metadata_snapshots_extra has 0 records + Table moz_places_metadata_snapshots_groups has 0 records + Table moz_places_metadata_groups_to_snapshots has 0 records + Table moz_session_metadata has 0 records + Table moz_session_to_places has 0 records + Table sqlite_stat1 has 17 records + Pages sequentiality: 89.9 + sqlite_schema: 32KiB (1%), 27.5% eff. + moz_origins: 32KiB (1%), 50.7% eff. + sqlite_autoindex_moz_origins_1: 32KiB (1%), 46.4% eff. + moz_inputhistory: 32KiB (1%), 0.1% eff. + sqlite_autoindex_moz_inputhistory_1: 32KiB (1%), 0.1% eff. + moz_bookmarks_deleted: 32KiB (1%), 0% eff. + sqlite_autoindex_moz_bookmarks_deleted_1: 32KiB (1%), 0% eff. + moz_keywords: 32KiB (1%), 0.1% eff. + sqlite_autoindex_moz_keywords_1: ​​32KiB (1%), 0.1% eff. + sqlite_sequence: 32KiB (1%), 0.1% eff. + moz_anno_attributes: 32KiB (1%), 0% eff. + sqlite_autoindex_moz_anno_attributes_1: 32KiB (1%), 0% eff. + moz_annos: 32KiB (1%), 0% eff. + moz_items_annos: 32KiB (1%), 0% eff. + moz_meta: 32KiB (1%), 0.6% eff. + moz_places_metadata: 32KiB (1%), 0% eff. + moz_places_metadata_search_queries: 32KiB (1%), 0% eff. + sqlite_autoindex_moz_places_metadata_search_queries_1: 32KiB (1%), 0% eff. + moz_places_metadata_snapshots: 32KiB (1%), 0% eff. + moz_places_metadata_snapshots_extra: 32KiB (1%), 0% eff. + moz_places_metadata_snapshots_groups: 32KiB (1%), 0% eff. + moz_places_metadata_groups_to_snapshots: 32KiB (1%), 0% eff. + moz_session_metadata: 32KiB (1%), 0% eff. + sqlite_autoindex_moz_session_metadata_1: 32KiB (1%), 0% eff. + moz_session_to_places: 32KiB (1%), 0% eff. + sqlite_stat1: 32KiB (1%), 2.8% eff. + moz_places_url_hashindex: 32KiB (1%), 79.2% eff. + moz_places_visitcount: 32KiB (1%), 45.5% eff. + moz_places_frecencyindex: 32KiB (1%), 52.7% eff. + moz_places_lastvisitdateindex: 32KiB (1%), 79.1% eff. + moz_places_originidindex: 32KiB (1%), 55.9% eff. + moz_historyvisits_placedateindex: 32KiB (1%), 92.1% eff. + moz_historyvisits_fromindex: 32KiB (1%), 47.7% eff. + moz_historyvisits_dateindex: 32KiB (1%), 77.5% eff. + moz_bookmarks_itemindex: 32KiB (1%), 17.1% eff. + moz_bookmarks_parentindex: 32KiB (1%), 18.6% eff. + moz_bookmarks_itemlastmodifiedindex: 32KiB (1%), 30% eff. + moz_bookmarks_dateaddedindex: 32KiB (1%), 25.7% eff. + moz_bookmarks_guid_uniqueindex: 32KiB (1%), 32.2% eff. + moz_keywords_placepostdata_uniqueindex: 32KiB (1%), 0% eff. + moz_annos_placeattributeindex: 32KiB (1%), 0% eff. + moz_items_annos_itemattributeindex: 32KiB (1%), 0% eff. + moz_places_metadata_placecreated_uniqueindex: 32KiB (1%), 0% eff. + moz_historyvisits: 96KiB (3%), 38.7% eff. + moz_bookmarks: 96KiB (3%), 51.2% eff. + moz_places_hostindex: 96KiB (3%), 51.6% eff. + moz_places_guid_uniqueindex: 96KiB (3%), 37.8% eff. + moz_places: 1440KiB (45%), 95.3% eff. > Task: _refreshUI

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη David

more options

Running Places Maintenance was a precaution.

more options

I have reinstalled firefox and all local bookmarks data is automatically synchronized from the account, so I think that Places Database has nothing to do with this issue.

more options

who can solve the problem,it lasts every day again and again !!!

more options

AdapterDeviceID: 0x3ea0 AdapterDriverVersion: 27.20.100.9749 AdapterSubsysID: 227817aa AdapterVendorID: 0x8086 Add-ons: support%40lastpass.com:4.85.1.3,%7Bd10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d%7D:3.11.4,%7B60f82f00-9ad5-4de5-b31c-b16a47c51558%7D:0.5rc2,foxyproxy%40eric.h.jung:7.5.1,addons-search-detection%40mozilla.com:1.0.1,reset-search-defaults%40mozilla.com:2.1.0,doh-rollout%40mozilla.org:2.0.0,formautofill%40mozilla.org:1.0.1,pictureinpicture%40mozilla.org:1.0.0,proxy-failover%40mozilla.com:1.0.2,screenshots%40mozilla.org:39.0.1,webcompat%40mozilla.org:27.1.0,default-theme%40mozilla.org:1.3,google%40search.mozilla.org:1.1,wikipedia%40search.mozilla.org:1.1,bing%40search.mozilla.org:1.3,ddg%40search.mozilla.org:1.1,amazondotcn%40search.mozilla.org:1.1 AvailablePageFile: 35761311744 AvailablePhysicalMemory: 30770806784 AvailableVirtualMemory: 138530932289536 BuildID: 20211119140621 CPUMicrocodeVersion: 0xd6 ContentSandboxCapable: 1 ContentSandboxLevel: 6 ContentSandboxWin32kState: Win32k Lockdown disabled -- Preference not set CrashTime: 1638521869 DOMFissionEnabled: 1 DOMIPCEnabled: 1 ExperimentalFeatures: fission.autostart,media.videocontrols.picture-in-picture.allow-multiple GPUProcessLaunchCount: 1 GPUProcessStatus: Running InstallTime: 1638270902 LauncherProcessState: 0 ModuleSignatureInfo: {"Beijing Qihu Technology Co., Ltd.":["safemon64.dll","SafeWrapper.dll","libzdtp64.dll"],"Beijing Sogou Technology Development Co., Ltd.":["Resource.dll","SogouPY.ime","SogouTSF.ime","PicFace64.dll"],"Microsoft Corporation":["msvcp140.dll","VCRUNTIME140.dll","VCRUNTIME140_1.dll"],"Microsoft Windows":["ondemandconnroutehelper.dll","winrnr.dll","pnrpnsp.dll","linkinfo.dll","NapiNSP.dll","explorerframe.dll","wsock32.dll","dataexchange.dll","webauthn.dll","directmanipulation.dll","TextShaping.dll","Windows.Globalization.dll","DWrite.dll","twinapi.dll","BCP47mrm.dll","Windows.UI.dll","InputHost.dll","Bcp47Langs.dll","oleacc.dll","textinputframework.dll","wininet.dll","comctl32.dll","msimg32.dll","dbgcore.dll","winmm.dll","wscapi.dll","srvcli.dll","iertutil.dll","urlmon.dll","FWPUCLNT.DLL","npmproxy.dll","winhttp.dll","netapi32.dll","OneCoreUAPCommonProxyStub.dll","dhcpcsvc.dll","dhcpcsvc6.DLL","twinapi.appcore.dll","winnsi.dll","rasadhlp.dll","WindowManagementAPI.dll","MMDevAPI.dll","AudioSes.dll","avrt.dll","ColorAdapterClient.dll","mscms.dll","wtsapi32.dll","wshbth.dll","taskschd.dll","netprofm.dll","propsys.dll","nlaapi.dll","d3d11.dll","WinTypes.dll","dcomp.dll","CoreUIComponents.dll","CoreMessaging.dll","uxtheme.dll","dwmapi.dll","windows.storage.dll","dbghelp.dll","kernel.appcore.dll","dxgi.dll","ntmarta.dll","winsta.dll","rsaenh.dll","wkscli.dll","umpdc.dll","IPHLPAPI.DLL","netutils.dll","dnsapi.dll","powrprof.dll","mswsock.dll","cryptsp.dll","CRYPTBASE.DLL","wldp.dll","ntasn1.dll","ncrypt.dll","version.dll","msasn1.dll","devobj.dll","userenv.dll","sspicli.dll","profapi.dll","msvcp_win.dll","KERNELBASE.dll","ucrtbase.dll","wintrust.dll","cfgmgr32.dll","win32u.dll","crypt32.dll","bcrypt.dll","gdi32full.dll","bcryptPrimitives.dll","sechost.dll","psapi.dll","msctf.dll","advapi32.dll","rpcrt4.dll","shlwapi.dll","clbcatq.dll","oleaut32.dll","imagehlp.dll","setupapi.dll","kernel32.dll","imm32.dll","gdi32.dll","ws2_32.dll","ole32.dll","shell32.dll","nsi.dll","combase.dll","msvcrt.dll","comdlg32.dll","SHCore.dll","user32.dll","ntdll.dll"],"Mozilla Corporation":["firefox.exe","xul.dll","nss3.dll","nssckbi.dll","osclientcerts.dll","freebl3.dll","mozglue.dll","softokn3.dll","lgpllibs.dll"]} Notes: FP(D00-L1000-W00001000-T000) Has dual GPUs. GPU #2: AdapterVendorID2: 0x10de, AdapterDeviceID2: 0x1d13, AdapterSubsysID2: 227817aa, AdapterDriverVersion2: 30.0.14.7242DWrite? DWrite+ WR? WR+ ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ReleaseChannel: release SafeMode: 0 SecondsSinceLastCrash: 13888 StartupCrash: 0 StartupTime: 1638521858 SystemMemoryUsePercentage: 27 TelemetryEnvironment: {"build":{"applicationId":"{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}","applicationName":"Firefox","architecture":"x86-64","buildId":"20211119140621","version":"94.0.2","vendor":"Mozilla","displayVersion":"94.0.2","platformVersion":"94.0.2","xpcomAbi":"x86_64-msvc","updaterAvailable":true},"partner":{"distributionId":null,"distributionVersion":null,"partnerId":null,"distributor":null,"distributorChannel":null,"partnerNames":[]},"system":{"memoryMB":40707,"virtualMaxMB":134217728,"cpu":{"extensions":["hasMMX","hasSSE","hasSSE2","hasSSE3","hasSSSE3","hasSSE4_1","hasSSE4_2","hasAVX","hasAVX2","hasAES"]},"os":{"name":"Windows_NT","version":"10.0","locale":"zh-Hans-CN","servicePackMajor":0,"servicePackMinor":0,"windowsBuildNumber":19042,"windowsUBR":1348},"hdd":{"profile":{"model":null,"revision":null,"type":null},"binary":{"model":null,"revision":null,"type":null},"system":{"model":null,"revision":null,"type":null}},"gfx":{"D2DEnabled":true,"DWriteEnabled":true,"ContentBackend":"Skia","Headless":false,"EmbeddedInFirefoxReality":false,"adapters":[{"description":"Intel(R) UHD Graphics 620","vendorID":"0x8086","deviceID":"0x3ea0","subsysID":"227817aa","RAM":0,"driver":"igdumdim64 igd10iumd64 igd10iumd64 igd12umd64 igdumdim32 igd10iumd32 igd10iumd32 igd12umd32","driverVendor":null,"driverVersion":"27.20.100.9749","driverDate":"6-24-2021","GPUActive":true},{"description":"NVIDIA GeForce MX250","vendorID":"0x10de","deviceID":"0x1d13","subsysID":"227817aa","RAM":2048,"driver":"C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvlt.inf_amd64_d1fad89d82f3cf7e\\nvldumdx.dll,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvlt.inf_amd64_d1fad89d82f3cf7e\\nvldumdx.dll,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvlt.inf_amd64_d1fad89d82f3cf7e\\nvldumdx.dll,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvlt.inf_amd64_d1fad89d82f3cf7e\\nvldumdx.dll C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvlt.inf_amd64_d1fad89d82f3cf7e\\nvldumd.dll,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvlt.inf_amd64_d1fad89d82f3cf7e\\nvldumd.dll,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvlt.inf_amd64_d1fad89d82f3cf7e\\nvldumd.dll,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvlt.inf_amd64_d1fad89d82f3cf7e\\nvldumd.dll","driverVendor":null,"driverVersion":"30.0.14.7242","driverDate":"10-20-2021","GPUActive":false}],"monitors":[{"screenWidth":1920,"screenHeight":1080,"refreshRate":59,"pseudoDisplay":false},{"screenWidth":1920,"screenHeight":1080,"refreshRate":60,"pseudoDisplay":false}],"features":{"compositor":"webrender","hwCompositing":{"status":"available"},"gpuProcess":{"status":"available"},"wrQualified":{"status":"available"},"webrender":{"status":"available"},"wrCompositor":{"status":"available"},"wrSoftware":{"status":"available"},"openglCompositing":{"status":"unused"},"omtp":{"status":"unused"},"d3d11":{"status":"available","version":45312,"warp":false,"textureSharing":true,"blocklisted":false},"d2d":{"status":"available","version":"1.1"}}},"appleModelId":null,"hasWinPackageId":false,"sec":{"antivirus":["360 安全套装"],"antispyware":null,"firewall":["Windows 防火墙"]}},"settings":{"blocklistEnabled":true,"e10sEnabled":true,"e10sMultiProcesses":8,"fissionEnabled":true,"telemetryEnabled":false,"locale":"en-US","intl":{"requestedLocales":["en-US"],"availableLocales":["en-US"],"appLocales":["en-US"],"systemLocales":["zh-Hans-CN","en-US","en-GB"],"regionalPrefsLocales":["zh-CN"],"acceptLanguages":["en-US","en"]},"update":{"channel":"release","enabled":true,"autoDownload":true,"background":true},"userPrefs":{"browser.search.region":"CN","browser.search.widget.inNavBar":false,"browser.urlbar.quicksuggest.dataCollection.enabled":false,"browser.urlbar.suggest.quicksuggest.nonsponsored":false,"browser.urlbar.suggest.quicksuggest.sponsored":false,"signon.rememberSignons":false,"widget.content.allow-gtk-dark-theme":false,"widget.content.gtk-high-contrast.enabled":true},"sandbox":{"effectiveContentProcessLevel":6,"contentWin32kLockdownState":4},"launcherProcessState":0,"addonCompatibilityCheckEnabled":true,"isDefaultBrowser":true,"attribution":{"campaign":"%2528not%2Bset%2529","content":"%2528not%2Bset%2529","dltoken":"8d055d37-de3f-4292-95fb-275ceff630d7","experiment":"%2528not%2Bset%2529","medium":"referral","source":"www.google.com.hk","ua":"chrome","variation":"%2528not%2Bset%2529"},"defaultSearchEngine":"google-b-d","defaultSearchEngineData":{"loadPath":"[other]addEngineWithDetails:google@search.mozilla.org","name":"Google","origin":"default","submissionURL":"https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q="}},"profile":{"creationDate":18953,"firstUseDate":18953},"addons":{"activeAddons":{"{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}":{"version":"3.11.4","scope":1,"type":"extension","updateDay":18955,"isSystem":false,"isWebExtension":true,"multiprocessCompatible":true,"blocklisted":false,"description":"Block YouTube™ ads, pop-ups & fight malware!","name":"Adblock Plus - free ad blocker","userDisabled":false,"appDisabled":false,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":18953,"signedState":2},"support@lastpass.com":{"version":"4.85.1.3","scope":1,"type":"extension","updateDay":18955,"isSystem":false,"isWebExtension":true,"multiprocessCompatible":true,"blocklisted":false,"description":"Last Password you will ever need","name":"LastPass: Free Password Manager","userDisabled":false,"appDisabled":false,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":18953,"signedState":2},"{60f82f00-9ad5-4de5-b31c-b16a47c51558}":{"version":"0.5rc2","scope":1,"type":"extension","updateDay":18956,"isSystem":false,"isWebExtension":true,"multiprocessCompatible":true,"blocklisted":false,"description":"An addon to manage (view, search, create, edit, delete, backup, restore) cookies.","name":"Cookie Quick Manager","userDisabled":false,"appDisabled":false,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":18956,"signedState":2},"doh-rollout@mozilla.org"

more options

I called for more help.

more options

Looks like bug 1743265 and 1706031. Some Chinese AV is crashing Firefox.

more options

See also:

  • 1719212 - Assertions in mozilla::mscom::ProcessRuntime::InitInsideApartment due to injected DLLs
more options

thanks bro,

I have stopped the Chinese A/V to try to solve the problem.

Please wait for updates..