Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Is My Browser Compromised?

  • 6 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 32 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE

more options

I noticed the following message at the top of my browser settings page - "Your browser is being managed by your organization." Except, this is on my home computer and not being managed by an organization. Is my browser compromised?

I noticed the following message at the top of my browser settings page - "Your browser is being managed by your organization." Except, this is on my home computer and not being managed by an organization. Is my browser compromised?

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Don't panic yet. This message can appear if some files are dropped in the Firefox program folder and/or subfolders. Let's see what we can discover.

First, could you open the About Policies page: type or paste about:policies in the address bar and press Enter to load it. Normally this page reports: "The Enterprise Policies service is inactive." Does yours show any active policies? If so, what are they?

more options

Thank you. Here's what comes up- Certificates ImportEnterpriseRoots true

more options

This is likely because your Avast security software is trying to inject itself in the certificate chain to be able to intercept your internet traffic. You can either accept this or disable this feature to scan HTTPS traffic in Avast.

There is likely a policy active to import the OS certificates. The System Details list shows :

  • policiesStatus: 1
  • security.enterprise_roots.enabled: true

You can check the about:policies page (63+) what policies are active.

more options

Works for me. see screenshot You already tried Firefox in Safe Mode and Nightly is from Mozilla? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

more options

You have current ffmpeg and libav files. see screenshot