Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox browser doesn't open in Win7 64bit

  • 20 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 23 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Hello everyone I re-install my win7 recently. I can get the firefox browser installed whitout any errors but it doesn't open. However I can see it's open in task manager in processes tab. what would be the problem? please advise

Hello everyone I re-install my win7 recently. I can get the firefox browser installed whitout any errors but it doesn't open. However I can see it's open in task manager in processes tab. what would be the problem? please advise

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Sal

Όλες οι απαντήσεις (20)

more options

hi sal, my first initial advice would be to restart your computer. if that doesn't work, take a look at these articles that address the issue you are having, and ways you could potentially fix it: https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-and-diagnose-firefox-problems https://support.mozilla.org/bm/questions/1030466 -shelby

more options

I did what they say but still not working.

more options

You can check for issues caused by a corrupted or incomplete Visual C++ installation that is missing runtime components (Redistributable Packages) required by Firefox, especially VCRUNTIME140_1.dll.

Install both 32-bit and 64-bit "Visual Studio 2015, 2017 and 2019" downloads, (x86: vc_redist.x86.exe and x64: vc_redist.x64.exe) from https://support.microsoft.com/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads

You may not need the latter (32-bit version) if you use 64-bit Firefox. You may have to reboot the computer.

more options

I installed both 32bit and 64bit VS that you mentioned from link and restart my laptop after each install. but the problem still there. It doesn't get open.

more options

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

Starting Any Computer In Safe Mode (web link) Free Online Encyclopedia

https://www.bleepingcomputer.com/tutorials/how-to-start-windows-in-safe-mode/

https://www.digitalcitizen.life/4-ways-boot-safe-mode-windows-10/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ If the problem goes away with the computer in Safe Mode, the problem is with one of the other programs on the system.

As a test, disable your protection programs.

more options

I can not Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode, its not working. but right now I am using firefox in windows safe mode (with network support). it means firefox working in the safe mode windows. But when I go to the normal windows, the problem still there. actually I have no extra software in my laptop. my windows is new and the firefox is the first software that I want to install. I just install microsoft edge before firefox. I checked my firewall before. There is no problem with it

the only think that I found out is when I click on Firefox icon, I can see couple of firefox.exe is open in Task Manager in Process tab, But nothing in Applications

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Sal

more options

FredMcD said

If the problem goes away with the computer in Safe Mode, the problem is with one of the other programs on the system. As a test, disable your protection programs.

Also, disable the firewall.

more options

I have tried the firewall and windows defender before. Turned off both , not working. I don't have any protection program yet, I just re-install the windows

more options

Many have reported issues using the 64bit Firefox. Install the 32bit version from; Download Firefox For All languages And Systems {web link}

more options

By any chance do you use Malwarebytes Anti-Exploit?

Apparently the recent version 415 update blocks content loading in Firefox (causes dead tabs). So far, I haven't heard that it stopped the window from appearing completely. Either way, MBAE allows you to exempt programs so if you have it, you could try making an exception for Firefox.

more options

Firefox 32bit is not working too. and I don't have Malwarebytes on my system

It drives me crazy :(( I stocked in this problem for last 3 days and I did a lots of research and the problem is not solved

maybe it's time to change my mind about my favorite browser :(

more options

After Firefox starts, if you try to open an external link in Firefox using the following method, any difference? Try pasting the following to the Windows 7 Run dialog (you can open that by holding down the Windows key and tapping R on the keyboard) and then submitting it.

firefox.exe -new-window https://www.mozilla.org/

Anything show up any where?

more options

I did it, nothing happened

I realized something. I opened firefox and left it alone, after I came back in more than 1 hour, I saw "mozilla crash reporter"

I tried to find out what happened in details but its too complicated. I will send the report in the next message, I hope you can find out what is happening

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Sal

more options

AbortMessage: ###!!! ABORT: file resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm:2620 AdapterDeviceID: 0x2a42 AdapterDriverVersion: 8.15.10.1749 AdapterSubsysID: 1605103c AdapterVendorID: 0x8086 Add-ons: doh-rollout%40mozilla.org:2.0.0,formautofill%40mozilla.org:1.0.1,pictureinpicture%40mozilla.org:1.0.0,screenshots%40mozilla.org:39.0.1,webcompat%40mozilla.org:26.3.0,default-theme%40mozilla.org:1.2,google%40search.mozilla.org:1.1,wikipedia%40search.mozilla.org:1.1,bing%40search.mozilla.org:1.3,amazon%40search.mozilla.org:1.9,ddg%40search.mozilla.org:1.1,ebay%40search.mozilla.org:1.3 AsyncShutdownTimeout: {"phase":"profile-change-teardown","conditions":[{"name":"Extension shutdown: webcompat@mozilla.org","state":{"state":"Startup: Run manifest, asyncEmitManifestEntry(\"background\")"},"filename":"resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm","lineNumber":2620,"stack":["resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm:startup/<:2620","resource://gre/modules/AsyncShutdown.jsm:observe:575","resource://gre/modules/ResetProfile.jsm:openConfirmationDialog:100"]},{"name":"Extension shutdown: screenshots@mozilla.org","state":{"state":"Startup: Run manifest, asyncEmitManifestEntry(\"background\")"},"filename":"resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm","lineNumber":2620,"stack":["resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm:startup/<:2620","resource://gre/modules/AsyncShutdown.jsm:observe:575","resource://gre/modules/ResetProfile.jsm:openConfirmationDialog:100"]},{"name":"Extension shutdown: pictureinpicture@mozilla.org","state":{"state":"Startup: Run manifest, asyncEmitManifestEntry(\"background\")"},"filename":"resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm","lineNumber":2620,"stack":["resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm:startup/<:2620","resource://gre/modules/AsyncShutdown.jsm:observe:575","resource://gre/modules/ResetProfile.jsm:openConfirmationDialog:100"]},{"name":"Extension shutdown: formautofill@mozilla.org","state":{"state":"Startup: Run manifest, asyncEmitManifestEntry(\"background\")"},"filename":"resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm","lineNumber":2620,"stack":["resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm:startup/<:2620","resource://gre/modules/AsyncShutdown.jsm:observe:575","resource://gre/modules/ResetProfile.jsm:openConfirmationDialog:100"]}]} AvailablePageFile: 3889098752 AvailablePhysicalMemory: 18504704 AvailableVirtualMemory: 3584868352 BuildID: 202192721923 CPUMicrocodeVersion: 0xab ContentSandboxCapable: 1 ContentSandboxLevel: 6 ContentSandboxWinkState: Win32k Lockdown disabled -- Operating system not supported CrashTime: 1633824543 DOMIPCEnabled: 1 EMCheckCompatibility: true ExperimentalFeatures: media.videocontrols.picture-in-picture.allow-multiple GraphicsCriticalError: |[0][GFX1-]: RenderCompositorSWGL failed mapping default framebuffer, no dt (t=40661.8) ModuleSignatureInfo: {"Microsoft Corporation":["api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll","api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll","api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll","api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll","ucrtbase.dll","msvcp140.dll","api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll","api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll","api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll","api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll","VCRUNTIME140.dll"],"Microsoft Windows":["winrnr.dll","pnrpnsp.dll","NapiNSP.dll","wtsapi32.dll","avrt.dll","wsock32.dll","WSHTCPIP.DLL","IPHLPAPI.DLL","mswsock.dll","dbghelp.dll","ntshrui.dll","dui70.dll","powrprof.dll","duser.dll","MMDevAPI.dll","RpcRtRemote.dll","rsaenh.dll","taskschd.dll","ntmarta.dll","propsys.dll","dxgi.dll","linkinfo.dll","version.dll","rasadhlp.dll","wship6.dll","winmm.dll","api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll","api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll","winsta.dll","slc.dll","samcli.dll","wevtapi.dll","Wpc.dll","bcryptprimitives.dll","uxtheme.dll","dwmapi.dll","psapi.dll","api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll","api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll","clbcatq.dll","msasn1.dll","msvcrt.dll","cfgmgr32.dll","api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll","setupapi.dll","api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll","api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll","netutils.dll","devobj.dll","imagehlp.dll","srvcli.dll","ws2_32.dll","imm32.dll","shlwapi.dll","normaliz.dll","api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll","profapi.dll","ntdll.dll","KBDUS.DLL","webio.dll"],"Mozilla Corporation":["firefox.exe","xul.dll","lgpllibs.dll","nss3.dll","mozglue.dll","osclientcerts.dll","nssckbi.dll","freebl3.dll","softokn3.dll"]} MozCrashReason: MOZ_CRASH() Notes: FP(D00-L1000-W00001000-T000) DWrite? DWrite+ WR? WR+ D2D1.1? D2D1.1- xpcom_runtime_abort(###!!! ABORT: file resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm:2620) ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ReleaseChannel: release SafeMode: 0 ShutdownProgress: profile-change-teardown StartupCrash: 0 StartupTime: 1633806284 SystemMemoryUsePercentage: 41 TelemetryEnvironment: {"build":{"applicationId":"{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}","applicationName":"Firefox","architecture":"x86","buildId":"20210927210923","version":"93.0","vendor":"Mozilla","displayVersion":"93.0","platformVersion":"93.0","xpcomAbi":"x86-msvc","updaterAvailable":true},"partner":{"distributionId":null,"distributionVersion":null,"partnerId":null,"distributor":null,"distributorChannel":null,"partnerNames":[]},"system":{"memoryMB":3003,"virtualMaxMB":4096,"cpu":{"count":2,"cores":2,"vendor":"GenuineIntel","family":6,"model":23,"stepping":10,"l2cacheKB":1024,"l3cacheKB":0,"speedMHz":2294,"extensions":["hasMMX","hasSSE","hasSSE2","hasSSE3","hasSSSE3"]},"os":{"installYear":2021,"hasSuperfetch":true,"hasPrefetch":true,"name":"Windows_NT","version":"6.1","locale":"en-US","servicePackMajor":1,"servicePackMinor":0,"windowsBuildNumber":7601},"hdd":{"binary":{"model":"ST9250315AS","revision":"0005HPM1","type":"HDD"},"profile":{"model":"ST9250315AS","revision":"0005HPM1","type":"HDD"},"system":{"model":"ST9250315AS","revision":"0005HPM1","type":"HDD"}},"gfx":{"D2DEnabled":false,"DWriteEnabled":true,"ContentBackend":"Skia","Headless":false,"EmbeddedInFirefoxReality":false,"adapters":[{"description":"Mobile Intel(R) 45 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.1)","vendorID":"0x8086","deviceID":"0x2a42","subsysID":"1605103c","RAM":0,"driver":"igdumd64 igd10umd64","driverVendor":null,"driverVersion":"8.15.10.1749","driverDate":"5-6-2009","GPUActive":true}],"monitors":[{"screenWidth":1366,"screenHeight":768,"refreshRate":60,"pseudoDisplay":false}],"features":{"compositor":"webrender_software","hwCompositing":{"status":"available"},"gpuProcess":{"status":"blocklisted:FEATURE_FAILURE_BUG_1074378_1"},"wrQualified":{"status":"blocklisted:FEATURE_FAILURE_BUG_1074378_1"},"webrender":{"status":"disabled:FEATURE_FAILURE_NOT_QUALIFIED"},"wrCompositor":{"status":"unavailable:FEATURE_FAILURE_DCOMP_NOT_ANGLE"},"wrSoftware":{"status":"available"},"openglCompositing":{"status":"unused"},"omtp":{"status":"unused"},"d3d11":{"status":"blocklisted:FEATURE_FAILURE_BUG_1074378_1"},"d2d":{"status":"unavailable:FEATURE_FAILURE_D2D_D3D11_COMP","version":"1.1"}}},"appleModelId":null,"hasWinPackageId":false,"isWow64":true,"isWowARM64":false},"settings":{"blocklistEnabled":true,"e10sEnabled":true,"e10sMultiProcesses":8,"fissionEnabled":false,"telemetryEnabled":false,"locale":"en-US","intl":{"requestedLocales":["en-US"],"availableLocales":["en-US"],"appLocales":["en-US"],"systemLocales":["en-US"],"regionalPrefsLocales":["en-US"],"acceptLanguages":["en-US","en"]},"update":{"channel":"release","enabled":true,"autoDownload":true,"background":false},"userPrefs":{"browser.search.widget.inNavBar":false,"browser.urlbar.suggest.quicksuggest":false,"browser.urlbar.suggest.quicksuggest.sponsored":false,"widget.content.allow-gtk-dark-theme":false,"widget.content.gtk-high-contrast.enabled":true},"sandbox":{"effectiveContentProcessLevel":6,"contentWin32kLockdownState":3},"launcherProcessState":0,"addonCompatibilityCheckEnabled":true,"isDefaultBrowser":true,"attribution":{"campaign":"%2528not%2Bset%2529","content":"%2528not%2Bset%2529","dltoken":"b87b3931-8ac5-491b-ac0a-3c38bb3621aa","experiment":"%2528not%2Bset%2529","medium":"referral","source":"www.bing.com","ua":"edge","variation":"%2528not%2Bset%2529"},"defaultSearchEngine":"google-b-d","defaultSearchEngineData":{"loadPath":"[other]addEngineWithDetails:google@search.mozilla.org","name":"Google","origin":"default","submissionURL":"https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q="}},"profile":{"creationDate":18909,"firstUseDate":18910},"addons":{"activeAddons":{"doh-rollout@mozilla.org":{"version":"2.0.0","scope":1,"type":"extension","updateDay":18897,"isSystem":true,"isWebExtension":true,"multiprocessCompatible":true,"blocklisted":false,"description":"This used to be a Mozilla add-on that supported the roll-out of DoH, but now only exists as a stub t","name":"DoH Roll-Out","userDisabled":false,"appDisabled":false,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":18897},"formautofill@mozilla.org":{"version":"1.0.1","scope":1,"type":"extension","updateDay":18897,"isSystem":true,"isWebExtension":true,"multiprocessCompatible":true,"blocklisted":false,"description":null,"name":"Form Autofill","userDisabled":false,"appDisabled":false,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":18897},"pictureinpicture@mozilla.org":{"version":"1.0.0","scope":1,"type":"extension","updateDay":18897,"isSystem":true,"isWebExtension":true,"multiprocessCompatible":true,"blocklisted":false,"description":"Fixes for web compatibility with Picture-in-Picture","name":"Picture-In-Picture"

more options

Hi Sal, it's hard to make sense of the raw data, but I notice "AsyncShutdownTimeout" which typically means that you or some program told Firefox to exit, and it took longer than the allowed time (maybe 60 seconds). So that would not resolve the mystery.

To see the data in a more intelligible form: This article mentions how to get the crash report ID from a file on disk --

Firefox crashes - asking for support

-- and then with that information, we can look it up on https://crash-stats.mozilla.org/ by searching the ID in the box at upper right there.

more options

Thank you for your help

I get this link as a crash reports but I can not find any useful data to fix the problem

https://crash-stats.mozilla.org/report/index/b19f49ab-705f-4640-9118-02d130211010

more options

Product Firefox Release Channel release Version 93.0 Build ID 20210927210923 (2021-09-27) Buildhub data OS Windows 7 OS Version 6.1.7601 Service Pack 1

Sun, 10 Oct 2021 00:09:03 GMT bp-b19f49ab-705f-4640-9118-02d130211010

Signature: AsyncShutdownTimeout | profile-change-teardown | Extension shutdown: formautofill@mozilla.org,Extension shutdown: pictureinpicture@mozilla.org,Extension shutdown: screenshots@mozilla.org,Extension shutdown: webcompat@mozilla.org

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_CRASH()

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

This is for Sumo's Related Bugs 1464938 ASSIGNED --- Crash in AsyncShutdownTimeout | profile-change-teardown | Extension shutdown: *

more options

I don't know if this will help

It’s possible that there is a problem with the file(s) that store the extensions registry.

Type about:support in the address bar and press enter.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

Windows: Show Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder

Linux: Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Directory. To its right press the button Open Directory.

Delete all extensions* files and compatibility.ini in the Firefox profile folder to reset the extensions registry.

New files will be created when required.

After, restart Firefox.

See "Corrupt extension files"

+++++++++++++++++++++++++++ You may have to approve the updating one last time.

more options

Thank you but unfortunately it didn't solve the problem

more options

I called for more help.