Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

A message from Monitor said my information is in 6 data breaches. The linked in stuff I can fix. But evite? They must have my e-mail. Don't know how to get to that or the other sites listed I've never heard. What do I do more than change Linked in?

more options

Please let me know what I should be doing other than tightening linked in which has no crucial information anyway. My e-mail will get back on e-vite because someone will send me an invitation. The other places should not have any information on me since I've never visited, don't know what they are.

Please let me know what I should be doing other than tightening linked in which has no crucial information anyway. My e-mail will get back on e-vite because someone will send me an invitation. The other places should not have any information on me since I've never visited, don't know what they are.

Επιλεγμένη λύση

Hi, you probably saw the general advice here:

https://monitor.firefox.com/security-tips#after-breach

Data breaches can occur with a wide variety of sites, including ones you have used yourself and "data brokers" or spammers that have built a profile for you. If a breach didn't involve or could not have involved your passwords or security questions from a site you care about, then there probably isn't any action to take on that one. Other than lamenting the endless erosion of our privacy...

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi, you probably saw the general advice here:

https://monitor.firefox.com/security-tips#after-breach

Data breaches can occur with a wide variety of sites, including ones you have used yourself and "data brokers" or spammers that have built a profile for you. If a breach didn't involve or could not have involved your passwords or security questions from a site you care about, then there probably isn't any action to take on that one. Other than lamenting the endless erosion of our privacy...