Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Error on every page

 • 9 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 42 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από ijones_fall12

more options

I keep getting errors on pages like Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.amazon.com. SSL received a malformed Alert record.

Error code: SSL_ERROR_RX_MALFORMED_ALERT

I have HTTPS only mode turned off but it keeps setting everything to https.

{

 "application": {
  "name": "Firefox",
  "osVersion": "Windows_NT 10.0 19043",
  "version": "92.0.1",
  "buildID": "20210922161155",
  "distributionID": "",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0",
  "safeMode": false,
  "updateChannel": "release",
  "supportURL": "https://support.mozilla.org/1/firefox/92.0.1/WINNT/en-US/",
  "osTheme": "",
  "numTotalWindows": 1,
  "numFissionWindows": 0,
  "numRemoteWindows": 1,
  "launcherProcessState": 0,
  "fissionAutoStart": false,
  "fissionDecisionStatus": "disabledByDefault",
  "remoteAutoStart": true,
  "policiesStatus": 1,
  "keyLocationServiceGoogleFound": true,
  "keySafebrowsingGoogleFound": true,
  "keyMozillaFound": true
 },
 "securitySoftware": {
  "registeredAntiVirus": "Avast Antivirus",
  "registeredAntiSpyware": "",
  "registeredFirewall": "Avast Antivirus"
 },
 "processes": {
  "remoteTypes": {
   "web": 5,
   "extension": 1,
   "privilegedabout": 1,
   "prealloc": 1,
   "gpu": 1
  },
  "maxWebContentProcesses": 8
 },
 "environmentVariables": {
  "MOZ_CRASHREPORTER_DATA_DIRECTORY": "C:\\Users\\madwo\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Crash Reports",
  "MOZ_CRASHREPORTER_EVENTS_DIRECTORY": "C:\\Users\\madwo\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Crash Reports\\events",
  "MOZ_CRASHREPORTER_PING_DIRECTORY": "C:\\Users\\madwo\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Pending Pings",
  "MOZ_CRASHREPORTER_RESTART_ARG_0": "C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe",
  "MOZ_CRASHREPORTER_STRINGS_OVERRIDE": "C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\browser\\crashreporter-override.ini"
 },
 "lockedPreferences": {
  "fission.autostart.session": false,
  "security.enterprise_roots.enabled": true
 },
 "media": {
  "currentAudioBackend": "wasapi",
  "currentMaxAudioChannels": 2,
  "currentPreferredSampleRate": 48000,
  "audioOutputDevices": [
   
 "addons": [
  {
   "name": "AdBlocker for YouTube™",
   "type": "extension",
   "version": "0.3.4",
   "isActive": true,
   "id": "jid1-q4sG8pYhq8KGHs@jetpack"
  },
  {
   "name": "AdBlocker Ultimate",
   "type": "extension",
   "version": "3.7.11",
   "isActive": true,
   "id": "adblockultimate@adblockultimate.net"
  },
  {
   "name": "Amazon.com",
   "type": "extension",
   "version": "1.3",
   "isActive": true,
   "id": "amazondotcom@search.mozilla.org"
  },
  {
   "name": "Avast AntiTrack Premium",
   "type": "extension",
   "version": "1.6",
   "isActive": true,
   "id": "antitrack@avast.com"
  },
  {
   "name": "Bing",
   "type": "extension",
   "version": "1.3",
   "isActive": true,
   "id": "bing@search.mozilla.org"
  },
  {
   "name": "DuckDuckGo",
   "type": "extension",
   "version": "1.1",
   "isActive": true,
   "id": "ddg@search.mozilla.org"
  },
  {
   "name": "eBay",
   "type": "extension",
   "version": "1.3",
   "isActive": true,
   "id": "ebay@search.mozilla.org"
  },
  {
   "name": "Google",
   "type": "extension",
   "version": "1.1",
   "isActive": true,
   "id": "google@search.mozilla.org"
  },
  {
   "name": "Hoxx VPN Proxy",
   "type": "extension",
   "version": "3.11.0",
   "isActive": true,
   "id": "@hoxx-vpn"
  },
  {
   "name": "Touch VPN - Secure and unlimited VPN proxy",
   "type": "extension",
   "version": "4.2.1",
   "isActive": true,
   "id": "touch-vpn@anchorfree.com"
  },
  {
   "name": "Video Downloader Prime",
   "type": "extension",
   "version": "0.2.5",
   "isActive": true,
   "id": "jid1-i6dUGvCrz2WZu8@jetpack"
  },
  {
   "name": "Video DownloadHelper",
   "type": "extension",
   "version": "7.6.0",
   "isActive": true,
   "id": "{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}"
  },
  {
   "name": "Watch2Gether",
   "type": "extension",
   "version": "8.1",
   "isActive": true,
   "id": "{6ea0a676-b3ef-48aa-b23d-24c8876945fb}"
  },
  {
   "name": "Wikipedia (en)",
   "type": "extension",
   "version": "1.1",
   "isActive": true,
   "id": "wikipedia@search.mozilla.org"
  }
 ],
 "features": [
  {
   "name": "DoH Roll-Out",
   "version": "2.0.0",
   "id": "doh-rollout@mozilla.org"
  },
  {
   "name": "Firefox Screenshots",
   "version": "39.0.1",
   "id": "screenshots@mozilla.org"
  },
  {
   "name": "Form Autofill",
   "version": "1.0.1",
   "id": "formautofill@mozilla.org"
  },
  {
   "name": "Picture-In-Picture",
   "version": "1.0.0",
   "id": "pictureinpicture@mozilla.org"
  },
  {
   "name": "Web Compatibility Interventions",
   "version": "25.4.0",
   "id": "webcompat@mozilla.org"
  },
  {
   "name": "WebCompat Reporter",
   "version": "1.4.2",
   "id": "webcompat-reporter@mozilla.org"
  }
 ],
 "normandy": {
  "addonStudies": [],
  "prefRollouts": [],
  "prefStudies": [],
  "nimbusExperiments": [],
  "remoteConfigs": []
 },
 "modifiedPreferences": {}

}

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη ijones_fall12

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

Hey there!

What you wrote is really long! Could you please shorten it to the bare minimum so that we can solve the exact issue?

Thanks!

Kind regards,

Bithiah

Χρήσιμο;

more options

How is that?

Χρήσιμο;

more options

Χρήσιμο;

more options

So I have turned off all my avast and checked it again. Now it says it was secured by google and every page is still https.

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to gaming.amazon.com. PR_END_OF_FILE_ERROR

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη ijones_fall12

Χρήσιμο;

more options

Web search: https://www.bing.com/search?q=pr_end_of_file_error

radi.stoyanov said Turns out the option DNS over HTTPS is what caused the problem.

jamesafuf123 said https://support.mozilla.org/en-US/questions/1264659#answer-1237475 my ISP was blocking sites like that

cor-el said This usually means that Firefox wasn't able to find a cipher suites to use to connect to this server and reached the end of the list. There can be two possibilities: one is that the server is outdated and doesn't support modern cipher suites, another might be that the server only supports a few cipher suites and Firefox doesn't support any of these.

You can check your browser and possibly compare this with the server setup. https://www.ssllabs.com/ssltest/viewMyClient.html

Χρήσιμο;

more options

Does it make a difference of you do not use a VPN (or proxy) if you normally use this ?

Χρήσιμο;

more options

Let me try to vpn or proxy.

Χρήσιμο;

more options

It does the same thing with a vpn.

Χρήσιμο;

more options

I will say it seems to only have started after Avast updated it for me however I have tried completely removing it and it doesn't help.

Χρήσιμο;

Κάντε μια ερώτηση

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.