Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox doesn't load CSS file

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 163 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από enricotest223

more options

Hi! I'm a web developer and when I open a HTML file (located in my pc) firefox doesn't see the css file with styles. This is the code line with the css link: <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">

If i go to the developer console it give me this error (translated): <The character encoding of the HTML document has not been declared. The document will be displayed with incomprehensible text in some browser configurations in case it contains characters outside the US-ASCII range. The character encoding of a page shall be declared in the document or transfer protocol>

How can i solve it? Thanks

Hi! I'm a web developer and when I open a HTML file (located in my pc) firefox doesn't see the css file with styles. This is the code line with the css link: ''<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">'' If i go to the developer console it give me this error (translated): ''<The character encoding of the HTML document has not been declared. The document will be displayed with incomprehensible text in some browser configurations in case it contains characters outside the US-ASCII range. The character encoding of a page shall be declared in the document or transfer protocol>'' How can i solve it? Thanks

Επιλεγμένη λύση

I use the same line as you without 'type' which, IIRC, is redundant with HTML5. Perhaps you are need certain lines (or equivalents) which this site is refusing to print so I have attached a screenshot.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

I use the same line as you without 'type' which, IIRC, is redundant with HTML5. Perhaps you are need certain lines (or equivalents) which this site is refusing to print so I have attached a screenshot.

more options

Is the style.css file still present in the same location as the HTML file ?

Does the Style Editor show this file as loaded?

more options

Yes the CSS file is in the same location. The Style Editor doesn't see any css file