Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

It is not possible to save the bookmarks.

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I am using mozilla more then 10 years.

Today all my bookmarks disappeared. I have no chance to install them again. Neither with the star nor with the menue. I followed all recommendations of firefox to repair it. The bookmark bar is still there. But with no content.

Does anyone has an idea?

I am using mozilla more then 10 years. Today all my bookmarks disappeared. I have no chance to install them again. Neither with the star nor with the menue. I followed all recommendations of firefox to repair it. The bookmark bar is still there. But with no content. Does anyone has an idea?

Επιλεγμένη λύση

If Firefox didn't create a new places.sqlite and favicons.sqlite then it sounds you didn't delete these files in the correct location.

You did use the button on the "More Troubleshooting Information" page to go to the profile folder ?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Do you still see backups in the bookmarkbackups folder that you can possibly restore ?


If you use Sync then best is to disconnect Sync temporarily during troubleshooting.

This can be caused by a problem with the places.sqlite and favicons.sqlite databases in the Firefox profile folder.

  • use "Verify Integrity" button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page

If errors are reported with "Verify Integrity", close and restart Firefox or reboot and retry.

If "Verify Integrity" cannot repair places.sqlite, rename/remove all places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder with Firefox closed. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from a recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.

  • keep a backup copy of places.sqlite in case a new places.sqlite database has to be created

You lose the history when a new places.sqlite is created.

See also:

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

more options

Thanks a lot fpr your help.

Although my english got rusty I think that I followed all your suggestions.

I removed places.sqlite and favicons.sqite. Then closed and restarted firefox. I cannot save any bookmarks AND the two folder were not be newly installed by firefox.

Remove firefox at all und make a new download?

more options

Επιλεγμένη λύση

If Firefox didn't create a new places.sqlite and favicons.sqlite then it sounds you didn't delete these files in the correct location.

You did use the button on the "More Troubleshooting Information" page to go to the profile folder ?