Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Right button Context menu shortcut of "copy link" changed from "A" to "L".

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 27 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από nathan41

more options

When I pushed the right button of the mouse to choose the shortcut of "copy link", its shortcut changed from"A" to "L". I do not know why and when this change happened. It was "A" 3 hours ago.

As I use the left hand to push the keyboard and the right hand to move the mouse, it is very inconvenient. I appreciate it if you tell me how to change the setting.

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

It looks as though the change happened with version 88; you must have updated Firefox.

more options

As 88 is the latest, I have to wait. Thanks.

more options

You can look at this extension.

See also these bugs:

  • 1700418 - Context menu items "Copy Link", "Copy Image Link" are confusing, possibly inaccurate [RW]
  • 1701324 - New "Copy Link" context menu shortcut key is motor-inaccessible in common keyboard/mouse layout [--]

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

more options

Not sure how this change is supposed to improve UX. Right-handed users right-click with the right hand, then have to use the right hand again to click 'k'. Before, it was seamless - right-click, use left-hand to click 'a'. This same time of context menu change has happened before, ruining my keyboard shortcut flow for the close tabs function. Maybe Mozilla should just create an add-on/feature that allows users to customize their own menus instead changing the UI for the entire user base at once.