Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Left-click opens the link in a new tab instead of the same tab in browser

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 2285 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Scribe

more options

After i deleted the cookies and site data i noticed that after i searched something and pressed left-click, instead of opening the website in the same tab, it opens it in a new one and takes them, it is somehing that i do not want, as if i want to open it in a new tab i can just use the middle key to do it.

After i deleted the cookies and site data i noticed that after i searched something and pressed left-click, instead of opening the website in the same tab, it opens it in a new one and takes them, it is somehing that i do not want, as if i want to open it in a new tab i can just use the middle key to do it.

Επιλεγμένη λύση

Hi, you need to look at the settings on your search engine's results page: In Google for example, search for anything - to open the results page, then > Settings > Search Settings > 'Where results open,' and deselect 'Open each selected result in a new browser window.'


If that doesn't help, hold down the Shift key when you start Firefox to start in Safe Mode. More - Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode.

If it works in Safe Mode, disable any theme or extensions you have - 3-bar menu > Add-ons > Themes/Extensions, then restart Firefox; now if it's still OK, re-enable them one by one until you find the culprit. You may need to restart Firefox after enabling some extensions.

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi, you need to look at the settings on your search engine's results page: In Google for example, search for anything - to open the results page, then > Settings > Search Settings > 'Where results open,' and deselect 'Open each selected result in a new browser window.'


If that doesn't help, hold down the Shift key when you start Firefox to start in Safe Mode. More - Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode.

If it works in Safe Mode, disable any theme or extensions you have - 3-bar menu > Add-ons > Themes/Extensions, then restart Firefox; now if it's still OK, re-enable them one by one until you find the culprit. You may need to restart Firefox after enabling some extensions.

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!