Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Missing email contact list

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 12 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

After I updated Firefox to 80.0.1 (64-bit) on my Win. 8.1 laptop, I can no longer access my ATT Yahoo Mail contacts list. The list is empty. The same thing happened on my Win. 10 desktop machine. My old Win. 7 machine, running the previous version of Firefox, is working fine. I can also access my ATT Yahoo Mail contacts on my cell phone Firefox app as well as my tablet. Please help.

After I updated Firefox to 80.0.1 (64-bit) on my Win. 8.1 laptop, I can no longer access my ATT Yahoo Mail contacts list. The list is empty. The same thing happened on my Win. 10 desktop machine. My old Win. 7 machine, running the previous version of Firefox, is working fine. I can also access my ATT Yahoo Mail contacts on my cell phone Firefox app as well as my tablet. Please help.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Could be a problem with an a-blocking extension.

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.

Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content. You can click shield icon for more detail and possibly disable the protection. You can check the Web Console for messages about blocked content.


You can try these steps in case of issues with web pages:

You can reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

  • hold down the Shift key and left-click the Reload button
  • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
  • press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

  • Options/Preferences -> Privacy & Security
    Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

  • Options/Preferences -> Privacy & Security
    Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window