Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox crash not submitted

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 17 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Firefox crashed and displayed the crash dialog.

There the "submit" option was selected (it is selected by default, it seems) and I clicked QUIT. Then it showed "submitting report..." and then closed after a few seconds.

Then I restarted Firefox and opened about:crashes.

There the recent crash was listed under "Unsubmitted Crash Reports".

So it seems either:

- it was not submitted (bug in the crash submit dialog, it said it is submitting but failed)
- or it was submittted (bug in about:crashes, where it claims it wasn't)

I submitted the crash manually , see ID bp-7a2c87cc-4834-4f85-8858-b3ec00200520

Firefox crashed and displayed the crash dialog. There the "submit" option was selected (it is selected by default, it seems) and I clicked QUIT. Then it showed "submitting report..." and then closed after a few seconds. Then I restarted Firefox and opened about:crashes. There the recent crash was listed under "Unsubmitted Crash Reports". So it seems either: - it was not submitted (bug in the crash submit dialog, it said it is submitting but failed) - or it was submittted (bug in about:crashes, where it claims it wasn't) I submitted the crash manually , see ID bp-7a2c87cc-4834-4f85-8858-b3ec00200520

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Sometimes that happens.

bp-7a2c87cc-4834-4f85-8858-b3ec00200520 Signature: memset_repmovs | sftk_DestroyObject

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

more options

I noticed the browser was open for 5 days. What were you doing when the crash happened?
surfing, watching a clip, reading an article . . . .

more options

FredMcD said

I noticed the browser was open for 5 days. What were you doing when the crash happened?
surfing, watching a clip, reading an article . . . .

I was using other programs. I just noticed the crash dialog. Not sure what was happening in Firefox.

more options

Some have reported crashes when the browser is left open when not in use.
If you get another crash, please post it here.