Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I have sucessfully my synced my history and all saved passwords but im unable to get my bookmarks? I was able to get it before . I also checked my sync settings

 • 4 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 6 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από asliladaku

more options

I was able to get it before . I also checked my sync settings sync for bookmarks is enabled but its still not showing up please help

Επιλεγμένη λύση

Hello asliladaku,

Firefox automatically creates backups of your bookmarks, which can be helpful if your bookmarks are lost or missing. To recover them, follow the instructions below.

 1. Click the Library button 57 library icon , then click Bookmarks.
 2. Scroll to the bottom and click Show All Bookmarks.
 3. At the top of the Library window, click on Import and Backup and select Restore.
 4. Click the date of the bookmark backup you want to recover.
 5. In the new window that appears, click OK.

Your bookmarks from the selected date should now be restored.

For more information, see the Restore bookmarks from backup or move them to another computer article. For other solutions, see the Recover lost or missing Bookmarks article.

Did this fix your problems? Please report back to us!

Thank you.

child_duckling

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hello asliladaku,

Firefox automatically creates backups of your bookmarks, which can be helpful if your bookmarks are lost or missing. To recover them, follow the instructions below.

 1. Click the Library button 57 library icon , then click Bookmarks.
 2. Scroll to the bottom and click Show All Bookmarks.
 3. At the top of the Library window, click on Import and Backup and select Restore.
 4. Click the date of the bookmark backup you want to recover.
 5. In the new window that appears, click OK.

Your bookmarks from the selected date should now be restored.

For more information, see the Restore bookmarks from backup or move them to another computer article. For other solutions, see the Recover lost or missing Bookmarks article.

Did this fix your problems? Please report back to us!

Thank you.

child_duckling

more options

You can open about:sync-log via the location bar to see whether recent Sync logs are available. You can upload a recent log if the log is too big to put in a reply.

Note that it can take some time to download bookmarks from the Sync server if you have a lot.

more options

cor-el said

You can open about:sync-log via the location bar to see whether recent Sync logs are available. You can upload a recent log if the log is too big to put in a reply. Note that it can take some time to download bookmarks from the Sync server if you have a lot.

https://pastebin.com/0yZVdasW