Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

clear cookies for specific site not working

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 10 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

Following directions in this section used to work but is no longer working https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox#w_clear-cookies-for-any-website Windows 10 - Firefox Developer Edition 67.0b5 (64-bit)

Επιλεγμένη λύση

Which part isn't working? For example:

  • Click Remove, nothing happens
  • Click Save Changes, re-open the dialog, the cookie is back
  • Something else

In some cases, you may need to "hard reload" the page to clear cached values: Ctrl+Shift+r or shift+click the reload button.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

Which part isn't working? For example:

  • Click Remove, nothing happens
  • Click Save Changes, re-open the dialog, the cookie is back
  • Something else

In some cases, you may need to "hard reload" the page to clear cached values: Ctrl+Shift+r or shift+click the reload button.

more options

Thankyou - it was evidently a caching issue. I just had not seen the persistence behavior previously. I would click individual cookies and see them in the dialog listing upon clicking save. Click remove then click save again- the items remain in the listing.

more options

Yeah, that's annoying. The dialog really should re-query. Want to file a bug if it persists? https://bugzilla.mozilla.org/