Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why does Firefox 62.0 Stable released today remove the description field for bookmarks? (September 5, 2018)

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από user633449

more options

I know this question has already been asked on the Mozilla Support Forums, but it's always better for there to be multiple answers to questions about Firefox since there's two sides to every story. I still am very much looking forward to reinstalling Firefox Stable on my 15.6" full HD Dell Inspiron 7558 after I reset it and cleaned the drive a few days ago after numerous bug reports being sent to Mozilla and Microsoft about Firefox and Windows 10 build 17134, respectively. I'm also looking forward to the complete rollout of all of the major improvements to loading webpages in Firefox Stable, to be completed by Tuesday, January 29, 2019 when Firefox 65.0 Stable gets released to Windows, macOS, Linux, and Android. At that point in time, I'll be able to read and bookmark articles seamlessly and with much greater reliability than I do here today, September 5, 2018! Lastly, I'm very much looking forward to each and every one of the planned reliability improvements and new features coming in the Windows 10 October 2018 update which will be released next month. I always love Microsoft's concerted efforts to act upon the bug reports users worldwide send to Microsoft to make Windows better every second Tuesday of every month and when a new build of Windows 10 is released about once every six months! I'll comment on how Firefox Stable is working for me on my Dell Inspiron 7558 every four weeks beginning October 30. I'll also donate $5.00 to Mozilla every first and fifteenth of each month to ensure I always get timely updates to the bugs in Firefox Stable. Now more than ever, it's very important my experience with Firefox Stable, my much preferred web browser, is as seamless and reliable as it can be every day when I read all kinds of articles on the World Wide Web, especially about what there is to explore in the United States, Canada, and Mexico! My sister very much enjoyed Cancun after she became a registered nurse and I expect to have a substantially similar experience with her once I find a career that I very much enjoy working to help, not just support myself!

I know I threw a lot at you this morning. This long description of how I feel at 10:26 AM EDT is evidence that I'm very compassionate about the active development of Firefox. On top of a $5.00 donation every first and fifteenth of each month, I might become a beta tester of Firefox and report any performance issue, real or perceived, to Mozilla as soon as I take notice of any that may be present!

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

I'm not really sure what you want to hear, your post is very long and confusing.

Firefox releases new updates every 6-8 weeks, that won't stop when Firefox 65 is released, we will continue to release updates.

The bookmarks description was removed due to lack of interest, usage and support. There is work on a way for extensions to do something similar, and it should land in the next few months.

Can you please clarify what you need support with?